23948sdkhjf

Regeringen tillsätter coronakommission

Ordförande för kommissionen blir Mats Melin.

Regeringen har nu tillsatt en kommission som ska utvärdera de åtgärder som gjorts för att begränsa spridningen av covid-19. Enligt regeringens beslut ska kommissionen utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset.

Kommissionen ska bland annat:

  • utvärdera hur krisorganisationen inom regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under pandemin,
  • utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat under krisen, och
  • lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till.

Mats Melin är juristen som får i uppdrag att leda den nya kommissionen. Tidigare har han bland annat varit justitieråd, chefsjustitieombudsman och ordförande för högsta förvaltningsdomstolen. 

– Jag känner mig hedrad av att ha fått uppdraget att leda en oberoende kommission och utvärdera hur pandemin och dess följder har hanterats, sade Mats Melin under regeringens presskonferens. 

– Mitt intryck är att även tilltron till vår förmåga att hantera en allvarlig kris allt mer har kommit att ifrågasättas, fortssatte han. 

Kommissionens arbete ska redovisas den 28 februari 2022. En delredovisning ska lämnas den 30 november 2020 och avser smittspridningen bland äldre inom vård och omsorg. En annan delredovisning ska lämnas den 31 oktober 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109