23948sdkhjf

Ny patientförening ska synliggöra hur covid-19 drabbar flera grupper

Det behövs mer forskning om långtidskomplikationer av covid-19. Det är ett av skälen till att en ny patientförening bildas.

– Arbetet mot covid-19 bör inte bara handla om att rädda liv, utan också om att de drabbade ska kunna leva ett värdigt liv efteråt. Det handlar om folkhälsan i stort, säger Åsa Kristoferson Hedlund.

Hon blir ny ordförande för en patientförening som håller på att bildas för personer som drabbats av covid-19. Hon berättar att föreningen välkomnar alla drabbade och anhöriga samt andra engagerade som vill lyfta patientperspektivet.

Vilket mål har ni med föreningen?

– Vi vill synliggöra att covid-19 är en sjukdom med många ansikten som drabbar flera olika patientgrupper. Det handlar både om de som vårdats på sjukhus och de som har legat hemma eller på äldreboende under sjukdomstiden.

Åsa Kristoferson Hedlund framhåller att det är många som drabbas av långtidskomplikationer och att det är en grupp som det behövs mer forskning om. Hon påpekar att de patienter med covid-19 som läggs in på intensivvårdsavdelningar endast utgör en liten andel av alla som får långvariga symtom.

– Vården och forskningen bör inte endast fokusera på ARDS och cytokinstormar på intensivvårdsavdelningarna. Ett av våra främsta mål är att mer forskning ska göras även på de andra komplikationerna, framför allt på långtidskomplikationerna, för de är väldigt förbisedda.

– Det är viktigt att förstå att det inte bara är de patienter som hamnat på sjukhus som kan få svåra komplikationer när den akuta fasen är över.

Föreningen är registrerad och det är redan nu många som har hört av sig till Åsa Kristoferson Hedlund. Hon berättar att målet är att öppna föreningen för medlemskap senast nästa vecka.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11