23948sdkhjf

Hansas läkemedel minskade dialysbehov vid ovanlig sjukdom

Läkemedlet imlifidase kan leda till ökad överlevnad för patienter med goodpastures sjukdom.

Hansa Biopharma meddelar att de nått positiva resultat med sin fas-2 studie som de utförde på 15 patienter med allvarlig anti-GB, goodpastures sjukdom. Två tredjedelar av patienterna blev oberoende av dialys sex månader efter att ha börjat använda läkemedlet imlifidase. Medianåldern på patienterna var 61 år.

Vid början av studien var tio av patienterna dialysberoende, medan fem patienter var dialysoberoende men hade eGFR-nivåer under 15 ml / min. Sex timmar efter påbörjad behandling med imlifidase hade ingen av patienterna anti-GBM antikroppsnivåer över det normala. Vid sex månader var 10 patienter oberoende av dialys, 4 var beroende av dialys och en hade avlidit (utan koppling till imlifidase).

Anti-GBM är en autoimmun sjukdom där immunsystemet bildar IgG-antikroppar som angriper de egna vävnaderna vilket orsakar allvarliga skador på njurarna och även i vissa fall på lungorna. Sjukdomen drabbar cirka 1,5 på en miljon människor årligen. En majoritet av patienterna förlorar sin njurfunktion och behöver dialys eller njurtransplantation. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att patienten avlider.

Enligt bolagets pressmeddelande är anti-GBM den första IgG-medierade sjukdomen utanför transplantation där imlifidase har visat tecken på att kunna stoppa en immunologisk attack.

Life Science Sweden har tidigare rapporterat om hur imlifidase fått godkännande från EU-kommissionen att användas som läkemedel vid njurtransplantation. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079