23948sdkhjf

Spetsteknologi utvecklad i samarbete med forskare – framgångsrecept på vägen till nya läkemedel

Varje år analyserar forskare från hela världen miljontals molekyler för att identifiera nya potentiella läkemedel. I tre decennier har Biacore™ ytplasmonresonans-tekniken bidragit till forskning och utveckling av nya läkemedel.

Ytplasmonresonance (SPR) -tekniken har visat sig vara en effektiv analysmetod för att optimera den farmaceutiska  forsknings- och utvecklingsprocessen. Sedan 1990, då Biacore SPR -system lanserades som den första optiska biosensorn, har systemet blivit synonymt med proteinforskning. I dag är SPR-tekniken den främsta biosensormetoden som används vid läkemedelsutveckling samt vid kvalitetskontroll av färdig produkt.

"Biacore-tekniken kan vara en integrerad del av alla läkemedelsutvecklingsprojekt från tidig screening till analytisk validering och bestämning av kinetik parametrar", säger Katie Del Vecchio, en erfaren SPR-användare. Hon är forskare vid Relay Therapeutics, ett Cambridge-baserat bioteknikföretag som specialiserat sig på utveckling av onkologiska behandlingar.

Analys av proteiners bindning ger snabbare resultat

I dag uppskattas den genomsnittliga kostnaden för att ta fram ett nytt läkemedel till marknaden vara $2,6 miljarder US dollar. För forskare som Del Vechio är Biacore SPR -tekniken avgörande för att hitta de molekyler som kommer att binda till sjukdomsframkallande proteiner, samt utvärdera förhållandet mellan dessa molekylers struktur och funktion.

Relays strategi för att upptäcka cancerbehandlingar bygger på att simulera den molekylära dynamiken hos proteiner genom en kombination av bioteknik och avancerad maskininlärning. Del Vecchio använder Biacore SPR -instrument för att analysera och validera de biofysikaliska egenskaperna hos små molekyler som binder till företagets identifierade målmolekyl.

"Biacore-systemet är inte bara en integrerad del i vår farmaceutiska screening-process utan även en nyckelmetod för identifiering och validering av läkemedelskandidater. Tekniken gör det möjligt för oss att gå vidare med den optimala kemiska substansen till läkemedelsupptäckt, säger hon.

"I ett fall observerade vi tidigt en molekyl med ovanlig kinetik med Biacore-analys, något vi skulle ha missat med andra jämviktsbaserade analyser. Biacore SPR -data möjliggjorde upptäckten av en ny moduleringsmekanism", förklarar Del Vecchio.

Utvecklad av forskare för forskare

Forskare måste ha en god uppfattning om en molekyls egenskaper innan man börjar med kliniska prövningar, säger Helena Danielson professor i biokemi vid Uppsala universitet. Hon började använda Biacore system 1996 och har gett värdefulla insikter om virala proteashämmare, antivirala läkemedel mot kroniska sjukdomar som HIV och hepatit C. I dag arbetar hon med grundläggande biokemiforskning samt läkemedelsutveckling som riktar sig mot nya virus, inklusive coronavirus.

”Vi använder Biacore system för att förstå enzymhämmare och dess interaktioner, som är nödvändiga att förstå för att utveckla behandlingar för patienter med COVID-19”, säger Danielson.

Biacore-plattformen har utvecklats av forskare för forskare och har vidareutvecklats under åren. Medan Cytiva fokuserar på att förbättra tekniken, så är det forskare som Danielson som utvärderar det genom otaliga experiment. ”I mina tidiga dagar med Biacore-experiment var det min forskargrupp som visade för första gången att det var möjligt att påvisa interaktion mellan protein och fragment,” säger hon. Detta fynd som förändrade branschens inställning till små molekyler är nu ett standardförfarande som används vid läkemedelsutveckling.

"Ett tätt samarbete mellan akademi och bioteknik bolag är nödvändigt för att ge värde i hela det globala ekosystemet inom hälso- och sjukvården. Och Biacore SPR-tekniken bevisar det, avslutar Danielson.

Besök cytiva.com/biacore om du vill veta mer om Biacore SPR -tekniken.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078