23948sdkhjf

Hård kritik: ”Lyckades inte skydda de äldre”

Bristerna inom äldreomsorgen var väl kända, men rättades inte till. Och när åtgärder väl sattes in var de otillräckliga och kom för sent, anser coronakommissionen.

I dag, tisdag, lämnade kommissionen sin första delrapport till regeringen och den innehåller allvarlig kritik mot hur myndigheterna hanterat situationen med omfattande smittspridning och många dödsfall bland äldre i särskilt boende.

Den övergripande bedömningen är att det som haft störst inverkan på antalet sjuka och avlidna i äldreomsorgen, förutom den allmänna smittspridningen i samhället, är sedan länge kända strukturella brister. För dem bär, enligt kommissionen, såväl den sittande regeringen som tidigare regeringar ansvar.

”Dessa brister gjorde att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi. De anställda i äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma att hantera krissituationen”, skriver kommissionen.

De strukturella problemen i äldreomsorgen består, enligt rapporten, bland annat av en fragmentariserad organisation, ett oklart regelverk, samt ett behov av högre bemanning, ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden. Dessutom framhålls brister i kommuners möjlighet att anställa läkare och tillgången till medicinsk utrustning.

Den övergripande strategin att särskilt skydda de äldre var och är riktig, men har likafullt misslyckats, enligt rapporten.

Av de över 7 500 personer som i början av december avlidit med diagnosen covid-19 var nästan 90 procent 70 år eller äldre, och av dessa bodde hälften i särskilt boende.

Under våren satte myndigheterna in ett antal åtgärder för att minska smittspridningen, men de bedöms ha kommit för sent och varit otillräckliga.

Enligt kommissionen ”framstår det som klandervärt att förhållandena på särskilda boenden med genomgående svaga äldre inte uppmärksammades tidigare, i synnerhet då det redan fanns kunskap om att sjukdomen var särskilt allvarlig för den gruppen”.

Kommissionen kritiserar även flera andra enskilda åtgärder och beslut från myndigheternas sida. Bland annat bedöms det ha tagit ”orimligt lång tid att klarlägga och konstatera äldreomsorgens behov av skyddsutrustning”. Dessutom anses provtagningen ha kommit igång för sent, särskilt på äldreboendena, och besöksförbuden på de särskilda boendena kom för sent och omprövades för sällan.

Artikeln är en del av vårt tema om Covid-19.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093