23948sdkhjf

Cantargia expanderar utvecklingen av antikropp

Cantargias antikropp nadunolimab ska i nästa steg utvärderas för behandling av en subgrupp inom småcellig lungcancer.

Cantargia kommer att presentera ny interimsdata från Canfour-studien på Esmo Congress, 16-21 september, gällande den kliniska utvecklingen av antikroppen nadunolimab (CAN04).

Resultaten indikerar att nadunolimab i kombination med platina-baserade cellgifter i icke-småcellig lungcancer (NSCLC) generar den tydligaste antitumöreffekten i icke-skivepitel-NSCLC. Icke-skivepitel-NSCLC är den största subgruppen i NSCLC och utgör 70-80 procent av patienter med denna cancerform.

Behandling av NSCLC med nadunolimab skiljer åt i olika subgrupper och därför prioriteras de patienter som har störst nytta av behandlingen. Därför kommer icke-skivepitel-NSCLC att prioriteras i nästa steg av den kliniska utvecklingen där 40 patienter kommer att behandlas med nadunolimab och cellgiften carboplatin/pemetrexed. Den första patienten förväntas rekryteras under årets sista kvartal. Vid sidan om planeras även en randomiserad studie inom icke-skivepitel-NSCLC som ska starta i slutet av nästa år. 

– Med hänsyn till det positiva utfallet från den utökade analysen av CANFOUR, är vi glada över att ta nästa steg i utvecklingen av nadunolimab inom NSCLC för att adressera det stora medicinska behovet inom detta område. Eftersom behandlingsstrategier skiljer sig för olika patientgrupper med lungcancer, väljer vi nu att fokusera på den patientgrupp som har störst chans att svara på behandling och vidareutveckla andra grupper separat”, säger Göran Forsberg, vd på Cantargia, i ett pressmeddelande.

Cantargia utvecklar antikroppsläkemedel som riktar sig mot proteinet IL1RAP som förekommer vid många sjukdomar. Huvudprojektet är antikroppen CAN04 som studeras som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078