23948sdkhjf

Folkhälsomyndigheten får kritik av JO för långsam handläggning

Folkhälsomyndigheten har i ett par fall dröjt mer än en månad med att lämna ut allmänna handlingar till journalister. Den långsamma handläggningen får kritik av Justitieombudsmannen, JO.

JO har under pandemin tagit emot flera klagomål om Folkhälsomyndighetens handläggning av utlämnande av allmänna handlingar. Nu har myndigheten prövat ett ärende där en journalist på TV4 framfört brister.

Anmälaren påtalar bland annat att det i en kris är extra viktigt att journalister har möjlighet att granska myndighetsbeslut.

”Fohm är den expertmyndighet vars arbete och rekommendationer i mångt och mycket legat till grund för hur Sverige hanterar pandemin. Det är också en myndighet som tycks präglas av en hårt styrd mediestrategi som handlar om att vara tillgänglig i direktsändningar där myndigheten har möjlighet att ge aktuella lägesbeskrivningar på sina egna villkor. Presskonferenser föregås sällan av information om vad som kommer att presenteras, vilket kraftigt begränsar journalisters möjlighet att ställa kritiska frågor. När det gäller skyldigheten att skyndsamt lämna ut handlingar och uppgifter som skulle möjliggöra en granskning av myndigheten kan det vara svårt – för att inte säga omöjligt – att få ut handlingar eller relevanta uppgifter”, uppges det i anmälan.

I sitt svar framhåller Folkhälsomyndigheten bland annat att det har varit ett högt tryck på myndighetens registratur under pandemin och att ”myndigheten har ställts inför en rad nya frågeställningar avseende tillämpning av sekretesslagstiftningen, när uppgifter som aldrig tidigare efterfrågats nu har begärts ut”.

Chefs-JO Erik Nymansson kritiserar Folkhälsomyndigheten i två fall där myndigheten har dröjt mer än en månad med att lämna ut begärda handlingar. I det ena fallet fick journalisten en delleverans av det begärda materialet efter drygt en månad. I det andra fallet fick journalisten efter en påminnelse handlingar efter mer än en månad. Myndigheten hade då sekretessbelagt delar av handlingarna. Journalisten begärde samma dag ett överklagbart beslut. Det dröjde tre månader till dess att Folkhälsomyndigheten återkom med det.

Enligt Erik Nymansson finns det inget som talar för att de långa handläggningstiderna var nödvändiga för att Fohm skulle kunna ta fram de begärda handlingarna. Han anser samtidigt att myndigheten har vidtagit åtgärder för att kunna fullgöra sina skyldigheter och skriver i sitt beslut att han ser positivt på det.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.063