23948sdkhjf

Antivirala behandlingar – inte bara vaccin – behövs för att hantera framtida virusutbrott

Idag kan vi endast förebygga och behandla en väldigt liten andel av alla virus. För att kunna hantera de sjukdomar som orsakas av virus behövs fler antivirala läkemedel, framhöll Niklas Arnberg när han talade under Lab & Diagnostics of the Future.

Just nu pågår Swedish Labdays på Stockholmsmässan i Älvsjö där Life Science Sweden arrangerar eventet Lab & Diagnostics of the Future.  

Cirka 140 personer hade anmält sig till mötet som pågår idag, torsdag. Under en av programpunkterna på förmiddagen talade Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Han påpekade att det endast är en väldigt liten andel av alla virusorsakade sjukdomar som går att förebygga eller behandla med vaccin eller antivirala läkemedel.  

Det finns ett 20-tal virusfamiljer som kan innefatta flera hundra virus var. Bland akuta respiratoriska luftvägsinfektioner är det endast Influensa A som det finns antiviral behandling mot, utöver de behandlingar som är på väg mot covid-19. Fler antivirala behandlingar behövs, bland annat på grund av virusens mutationer, betonade Niklas Arnberg. 

Ur ett vaccin-perspektiv är det lite tur att den här pandemin orsakats av ett coronavirus, framförde han. 

– För det muterar långsammast av alla RNA-virus. Hade vi haft en pandemi som orsakats av ett annat virus hade vi sannolikt behövt uppdatera vaccinet oftare, med allt vad det innebär. 

Med både antivirala läkemedel och vaccin ökar chanserna att hantera virusutbrott, även när virus muterat.

Niklas Arnberg är styrelseordförande i Virus- och pandemifonden som bland annat arbetar för att vi ska vara bättre förberedda inför nästa pandemi. Han betonade också att virus även orsakar och ökar risken för andra sjukdomar än infektionssjukdomar och nämnde kopplingen till vissa cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Artikeln är en del av vårt tema om Lab & Diagnostics of the Future.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094