23948sdkhjf

Paolo Macchiarini slipper fängelse

Den italienske kirurgen Paolo Macchiarini döms av Solna tingsrätt till villkorlig dom för ett fall av grovt vållande till kroppsskada. Men han frias från anklagelserna om grov misshandel, och slipper fängelse.

Åtalet mot den idag 63-årige Macchiarini gäller de operationer han utförde på tre patienter under åren 2011-2012, då han var anställd vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Vid ingreppen tog han bort patienternas luftstrupar och ersatte dem med syntetiska luftstrupar. Enligt åtalet skedde ingreppen "helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet", och tillfogade patienterna "svåra kroppsskador, vilka lett till ett långvarigt och svårt lidande".

Åklagarna i målet hade åtalat honom för grov misshandel i tre fall, och yrkat på minst fem års fängelse.

I andra hand yrkades att gärningarna skulle bedömas som vållande till kroppsskada, grovt brott. Domstolen väljer dock att endast fälla Macchiarini för det brottet i ett av fallen.

Enligt domstolen stod inte operationerna i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, men var ändå försvarliga i de två första fallen, med tanke på patienternas tillstånd. Macchiarini anses i de fallen ha handlat i nöd i straffsrättslig mening.

Vid tidpunkten för den tredje operationen borde han dock, enligt domstolen, ha avstått från ingreppet med tanke på erfarenheterna från de två första fallen.

Rätten menar att Paolo Macchiarini insåg riskerna med det ingrepp som han fälls för.  Däremot tyder ingenting på att han skulle vara likgiltig för lidandet det skulle komma att innebära för patienten. Därför döms han inte för misshandel, som är ett uppsåtligt brott, utan för vållande till kroppsskada som är ett oaktsamhetsbrott.

Med tanke på omständigheterna – att ingreppet avsett vitala organ och att Macchiarini kände till de allvarliga riskerna – bedöms brottet som grovt.

En fråga i målet har varit om en enskild läkare kan åläggas ansvar för ett ingrepp som krävt godkännande från en verksamhetschef och dessutom utförts av ett team med flera specialister.

De läkare som hörts i målet har, enligt domskälen, varit överens om att det är "den som håller i kniven" som är att anse som ansvarig för ingreppet, och att övriga läkare som har deltagit i planeringen eller vid operationerna "ansvarar för de uppgifter som de har lämnat och de bedömningar som de har gjort utifrån sin respektive kompetens".

Tingsrätten delar den uppfattningen, och menar att Macchiarini vid samtliga tre transplantationer haft en roll som innebär att han är att anse som ansvarig enligt patientsäkerhetslagen.

Enligt domstolen har inte åklagaren kunnat bevisa att ingreppen utgjorde
forskning. Det grundas bland annat på att det inte fanns något beslut om transplantation när patienterna kom till Sverige. Det beslutet fattades först när inget annat behandlingsalternativ bedömdes vara möjligt.

Artikeln uppdateras.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078