23948sdkhjf

Över 90 000 rapporter om misstänka biverkningar av covidvaccin

Antalet inrapporterade misstänkta biverkningar av läkemedel var mer än tolv gånger så många i fjol som året innan. En överväldigande majoritet av dem gällde vacciner mot covid-19.

Läkemedelsverkets årssammanställning visar att det under 2021 kom in totalt 99 211 rapporter om misstänkta skadliga och oavsedda reaktioner på läkemedel.

Det kan jämföras med året innan då antalet var 7 999.

Den väldiga ökningen förklaras nästan helt och hållet av de nytillkomna covidvaccinerna, som var föremål för totalt 90 732 rapporter. Av dem avsåg nästan var tionde en allvarlig misstänkt biverkning och i 362 fall rapporterades en misstänkt biverkning som dödsorsak.

– Inrapporteringen är mycket värdefull och bidrar till att den samlade kunskapen ökar om vacciner och läkemedels säkerhet. Men det är viktigt att skilja på de rapporterade händelserna och de biverkningar som har ett utrett och fastställt samband, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

8 479 rapporter avsåg misstänkta biverkningar av andra läkemedel än covidvaccin. Av dem var de flitigast förekommande i rapporterna apixaban, hormonspiral med gestagen, rivaroxaban, influensavaccin och levotyroxin.

Läkemedelsverket framhåller att det inte går att dra några slutsatser om hur vanlig eller ovanlig en biverkning är utifrån inrapporterade misstänkta biverkningar. Det är, enligt myndigheten, bara möjligt att göra utifrån kontrollerade kliniska studier.

Kommentera en artikel (2)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079