23948sdkhjf

Astra Zeneca nådde inte mål i lungcancerstudie

Astra Zeneca misslyckades med att nå sitt primära mål i Pearl-studien i fas 3, där Imfinzi utvärderades som monoterapi vid behandling av en form av icke småcellig lungcancer. 

Ingen statistisk signifikans uppnåddes i den generella överlevnaden (OS) jämfört med en form av cellgifter i stadie fyra av sjukdomen. Det framgår av två pressmeddelande. 

Läkemedelsbolaget skriver att det såg en förbättring i den generella överlevnaden som är kliniskt meningsfull i en subgrupp av patienter med så kallat PD-L1-uttryck över 50 procent som ett sekundärt mål. Studien utfördes primärt i Asien. 

Säkerheten och tolerabiliteten för Imfinzi uppges i stort sett ligga i linje med tidigare profil för läkemedlet. Inga nya säkerhetssignaler uppmärksammades i studien. Data från studien kommer att bli tillgänglig i sinom tid, enligt Astra Zeneca. 

Vidare meddelar Astra Zeneca att en kombinationsbehandling mellan Imfinzi och Imjudo har rekommenderats för ett godkännande i EU av expertpanelen The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. 

Indikationen som avses är långt framskriden cancer i lever och lungor. Rådet från CHMP grundar sig på studierna Himalaya och Poseidon, båda studierna i fas 3.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079