23948sdkhjf

Krav på screening för fler cancerformer – ”Sverige har inget att skryta med“

Sverige måste bli bättre på tidig upptäckt och behandling av cancer. Men då behövs screening för fler sorters cancer än idag, menar företrädare för sex stora organisationer inom cancerområdet i en artikel på DN Debatt.

Trots att stora och snabba framsteg gjorts inom diagnostik och vård av cancer passerade sjukdomen 2021 för första gången hjärt-kärlsjukdomar som den vanligast dödsorsaken i en svensk region, nämligen Region Stockholm, konstaterar skribenterna, som spår att detta på längre sikt kommer att gälla hela landet.

För att möta det behövs, förutom bättre prevention, en bättre förmåga att upptäcka cancer i ett tidigt skede. I debattartikeln framförs flera förslag, varav ett är införande av fler nationella screeningprogram.

”Vad gäller screening har Sverige inget att skryta med. Redan 2014 rekommenderade Socialstyrelsen regionerna att införa screening mot tjock- och ändtarmscancer, men först 2027 beräknas detta vara fullt utbyggt i hela landet. Att det ska ta tretton år att införa screening är helt oacceptabelt“, skriver företrädarna på Dagens Nyheters debattsida.

Kritik riktas också mot senfärdighet hos många regioner när det gäller att börja testning inför ett eventuellt screeningprogram för prostatacancer. Vad gäller lungcancer konstateras att screeningen ännu är i sin linda i form av ett pilotprojekt i region Stockholm.

Enligt debattörerna behövs bland annat en ny nationell cancerstrategi med årliga konkreta handlingsplaner och tydliga tidsatta mål samt införande av nationella screeningprogram jämlikt över hela landet genom statliga stimulansmedel.

"Sverige skulle exempelvis kunna vara bland de första länderna med nationell lung­cancerscreening av riskgrupper", skriver de.

Utöver det framförs bland annat krav på statlig och regional finansiering för att permanenta infrastruktur som i dag är projektbaserad, som helgenomsekvensering av barn och vuxna med cancerdiagnos, samt en statlig satsning på implementering av precisionsmedicin och avancerade terapier.

Debattartikeln är undertecknad av ledande företrädare för Nätverket mot cancer, Nollvision cancer, Lungcancerföreningen, Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Barncancerfonden och Cancerfonden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109