23948sdkhjf

Individuellt DNA-pass ska ge färre läkemedelsbiverkningar

I framtiden kan du kanske få visa upp ett DNA-pass när du hämtar ut läkemedel på apoteket. En ny studie visar att patienter kan få 30 procent färre biverkningar om läkemedelsbehandlingen anpassas efter generna.

Det är inte ovanligt att patienter får biverkningar av läkemedel. Hur väl ett läkemedel fungerar eller inte fungerar beror ofta på våra gener. Till exempel har det visat sig att gener nedärvda från neandertalare kan påverka hur väl ens kropp bryter ned substanserna. Men antalet gener och genvarianter som gör att vi reagerar olika på läkemedel är många fler.

I en helt ny studie publicerad i The Lancet, analyserades nästan 7000 patienter från sju olika kliniker i Europa, för att avgöra om det hjälper att gentesta patienter individuellt innan de får sina läkemedel. Den skillnaden det gjorde överraskade forskarna.

– Resultatet var förvånande, när vi bestämde genotyp på tolv nyckelgener fick vi 30 procent lägre frekvens av biverkningar av läkemedel, säger Magnus Ingelman-Sundberg, professor i molekylär toxikologi vid Karolinska institutet, till Life Science Sweden.

Forskarna har även utvecklat och kliniskt validerat ett så kallat DNA-pass i den nypublicerade studien. Informationen från patienternas gentester lagrades i ett litet kreditkortsliknande kort som får plats i plånboken.

– Passet ger information om vad patienten har för genotyp och hur man ska ta hänsyn till den. Patienter kan sedan komma med sitt pass till en läkare eller apotekare där de kan se hur mycket de ska skriva ut av de läkemedel som är aktuell, säger Magnus Ingelman-Sundberg, en av författarna till studien.

Han har jobbat som expert i många år vid Europeiska läkemedelsverket (EMA) med metoden och anser att det nu finns tillräckliga belägg för att ett DNA-pass faktiskt skulle kunna vara användbart.

Men principen att anpassa behandlingen utefter en patients individuella genetiska variationer, precisionsmedicin, är inget nytt koncept.

– Det som är nytt här är den breda aspekten, hur ska en allmänläkare eller en läkare ute på fält i olika discipliner få hjälp av att veta den genetiska informationen.

Forskarna jobbar nu vidare med att hitta ytterligare genvarianter som är viktiga för en läkemedelsbehandling. Men resultatet från denna studie hoppas Magnus Ingelman-Sundberg kommer leda till fler friska människor och mindre samhällskostnader i framtiden.

– Det har aldrig gjorts en sådan här typ av studie tidigare där man provar konceptet i en stor europeisk population. Resultaten är både socioekonomiskt betydelsefulla då läkemedelsbiverkningar kostar så mycket och betydelsefulla för patienter då de får bättre effekt av läkemedlen.

Fakta om studien

Studien koordinerades av forskare från Leiden University Center i Nederländerna, i samarbete med bland annat Karolinska institutet. Patienterna fick först genomgå gentester där tolv gener som har betydelse för läkemedelsmetabolism, läkemedelstransport och immunologiska reaktioner på läkemedel var av intresse. Deltagarna fick därefter läkemedel antingen precis som vanligt eller anpassat utefter deras specifika genotyper. En specialistsjuksköterska följde sedan upp behandlingen efter tolv veckor och frågade om eventuella biverkningar. Slutsatsen var att genom att analysera gener som kodar för enzymer som omsätter och transporterar läkemedel i kroppen går det att minska läkemedelsbiverkningar. Studien pågick mellan mars 2017 till juni 2020 och finansierades huvudsakligen av EU Horizon 2020.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.171