23948sdkhjf

Vilka är de största riskfaktorerna för covid-19? Stor metastudie publicerad

Vem går igenom covid-19 med en axelryckning och vem kommer att behöva IVA-vård?

I det senaste numret av Viruses har forskare vid Eötvös Loránd University, Ungern, gjort en systematisk genomgång av mer än tusen vetenskapliga artiklar om riskfaktorer som påverkar utgången av infektion med sars-cov-2. Vaccination samt olika behandlingsstrategier har inte tagits med i sammanställningen.

I genomgången framkom att hög ålder fortfarande är en av de starkaste riskfaktorerna för allvarlig sjukdom och död. Faktorer som har studerats i samband med hög ålder är epigenetik, oxidativ stress, mitokondriedysfunktion, kortare telomerer, gener som uppregleras med åldern med mera.

Forskarna har även gått igenom studier som analyserat variationer i människans DNA, samsjuklighet som exempelvis högt blodtryck, lungsjukdomar och diabetes. Man redovisar studier som handlar om olika infektioner i samband med covid-19.

Studier om övervikt, immunitet — som tidigare genomgången covid-19 samt korsreaktivitet med andra coronavirus  och även människans mikrobiom har tagits med.

Könsskillnader, graviditet, livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, rökning, alkoholbruk, socioekonomiska faktorer såväl som luftföroreningar har också sammanställts.

Därutöver har man gått igenom studier kring virusets genetiska variation och mängden viruspartiklar som behövs för att bli sjuk.

Man avslutar sin genomgång med att redogöra för studier som gått igenom interaktionen mellan en del av de faktorer som anges ovan.

Författarna till genomgången bekräftar tidigare slutsatser om att patientens ålder, kön och samsjuklighet - som högt blodtryck, diabetes, fetma – tillsammans med virusets förmåga att orsaka allvarlig sjukdom var de viktigaste riskfaktorerna för allvarlig sjukdom, vid första mötet med viruset. Allvarligheten i efterföljande infektionerna påverkades i sin tur av hur patienten immunologiskt svarat på tidigare infektion.

Genomgången presenterar således inga nya anmärkningsvärda resultat, men kan ses som en gedigen sammanställning av vad som skrivits i ämnet.

Läs studien: Risk Factors of Severe COVID-19: A Review of Host, Viral and Environmental Factors, Viruses (2023), doi.org/10.3390/v15010175

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078