23948sdkhjf

Lista: Största läkemedelsflopparna 2022

Att utveckla nya läkemedel är ingen lek. Inte sällan slutar åratal, kanske decennier, av mödosamt arbete och stora investeringar i svår besvikelse när projektet i slutändan inte klarar krocken med verkligheten i de kliniska prövningarna.

Fjolåret var inget undantag. Den amerikanska nyhetssajten Fierce Biotech har sammanställt sin lista över över vad de menar är 2022 års tio största floppar i kliniska prövningar.

Noterbart är att åtta av de tio läkemedelsprojekten på listan rör terapier mot cancer och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Tuffa besked för de berörda läkemedelsföretagen, men de verkliga förlorarna är, förstås, patienterna.

Största läkemedelsflopparna i kliniska prövningar 2022 (utan inbördes ordning)

1.

Läkemedelskandidat: Amcenestrant

Indikation: Bröstcancer

Företag: Sanofi

Kommentar: Amcenestrant är av typen selektivt östrogenreceptornedbrytande läkemedel (SERD), som det knutits stora förhoppningar till. Men i en fas III-studie förbättrade inte behandlingen den progressionsfria överlevnaden hos patienter med lokalt avancerad eller metastatisk ER+/HER2-bröstcancer, jämfört med endokrin monoterapi.

2.

Läkemedelskandidat: Bempegaldesleukin

Indikation: Multipla solida tumörer

Företag: Bristol Myers Squibb / Nektar Therapeutics

Kommentar: I en fas III-studie jämfördes Opdivo i kombination med bempegaldesleukin mot enbart Opdivo som behandling för avancerat melanom. Behandlingen visade ingen förbättring vad gäller progressionsfri överlevnad, objektiv svarsfrekvens eller total överlevnad. Nektars vd beskrev resultaten som "mycket upprörande" och "oväntade för oss alla", skriver Fierce Biotech.

3.

Läkemedelskandidat: BIIB078

Indikation: Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

Företag: Ionis / Biogen

Kommentar: Läkemedlet var avsett att blockera uttrycket av c9orf72-genen, som tros orsaka 25-40 procent av alla ärvda former av ALS. Men i en fas 1-studie gav inte behandlingen någon förbättring av symtomen, och verkade vid den högsta dosen påskynda motoriska försämringar.

4.

Läkemedelskandidat: Crenezumab

Indikation: Alzheimers sjukdom

Företag: Roche / Genentech och AC Immune

Kommentar: En klinisk studie som pågått i över tio år innefattade 252 deltagare från en stor colombiansk släkt med en ärftlig mutation som är en direkt orsak till Alzheimers sjukdom. Antikroppen testades även på släktingar som ännu inte utvecklat sjukdomen. Men enligt resultaten från studien kunde behandlingen varken förhindra insjuknande eller dämpa kognitiv försämring.

5.

Läkemedelskandidat: Gantenerumab

Indikation: Alzheimers sjukdom

Företag: Roche / Genentech

Kommentar: Enligt data från två fas III-studier i Alzheimerpatienter med mild kognitiv funktionsnedsättning och mild demens kunde inte läkemedlet bromsa den kliniska försämringen, och verkade inte heller rensa bort så mycket amyliodplack som man förväntat.

6.

Läkemedelskandidat: Giredestrant

Indikation: Bröstcancer

Företag: Roche

Kommentar: I en fas II-studie misslyckades giredestrant med att  förbättra den progressionsfria överlevnaden hos patienter med östrogenreceptorpositiv, HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer, jämfört med endokrin monoterapi.

7.

Läkemedelskandidat: NGM621

Indikation: Geografisk atrofi

Företag: NGM Biopharmaceuticals / Merck & Co

Kommentar: Data från en fas II-studie blev en besvikelse. Inga statistiskt signifikanta minskningar av de sjukliga förändringarna i ögat kunde påvisas.

8.

Läkemedelskandidat: PF-07304814

Indikation: Covid-19

Företag: Pfizer

Kommentar: PF-07304814 -- även kallat lufotrelvir -- utvecklades som en intravenös behandling av sjukhusinlagda patienter med allvarlig covid-19. I februari i fjol avslutades projektet efter vad företaget beskrev som "en grundlig bedömning av kandidatens potential att framgångsrikt uppfylla patientbehov"

9.

Läkemedelskandidat: Tiragolumab

Indikation: Multipla solida tumörer

Företag: Roche / Genentech

Kommentar: Förväntningarna var höga, men det utmynnade i besvikelser i fas III-studier i såväl framskriden småcellig lungcancer som icke-småcellig lungcancer. Utvecklingsprojekten fortsätter dock.

10.

Läkemedelskandidat: Troriluzole

Indikation: Spinocerebellära ataxier

Företag: Biohaven

Kommentar: I en fas III-prövning misslyckades behandlingen med att förbättra de koordinations-, balans- och talsymptom som kännetecknar den sällsynta neurologiska störningen.

Källa: Fierce Biotech

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078