23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Skatteanstånd – hur fungerar det?

Kanske har du som företagare hört talas om det här med skatteanstånd? Det vore inte så konstigt. Erbjudandet om skatteanstånd infördes under pandemin som ett sätt att öka/behålla likviditeten hos företagen. I den här artikeln berättar vi hur du ska gå tillväga ifall du är intresserad av ett tillfälligt skatteanstånd. 

Regelverket är relativt enkelt

Reglerna som skatteverket har satt upp är relativt enkla. De beskriver att företag som har drabbats ekonomiskt av pandemin kan ansöka om ett tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan då skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Lägg märke till att den bara skjuts upp, den måste fortfarande betalas.

Skatteanstånd kan medges för tolv perioder för månadsredovisning, fyra för de som redovisar per kvartal och två perioder för de som redovisar moms på årsbasis. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet. Detta kan sedan gälla först i ytterligare ett år och därefter är det möjligt att ansöka om avbetalningsplan i ytterligare tre år. 

Pågående lågkonjunktur

Att denna möjlighet finns är att sätta företagande och entreprenörskap i centrum. Även om pandemin utifrån corona är avslutad så är det fortsatt tufft för företagen i Sverige och därför fortsätter denna möjlighet. Att driva företagande i Sverige under denna lågkonjunktur är tufft. Skatteanstånd möjliggör företagande även under lågkonjunktur.

Ungefär som ett lån

Som nämnts är möjligheten att skjuta på skatteinbetalning lockande i svåra tider av inflation och likviditetsproblem. Anstånd med skatteinbetalning kan därför vara en mycket bra möjlighet för bolag som till följd av pandemin har en tillfälligt låg likviditet. Det är samtidigt viktigt att tänka på att anståndsmöjligheten kan jämföras med ett lån som ska betalas tillbaka. Det här kan vara bra att ha i åtanke. Du blir ju inte av med skatten bara för att du ansöker och får beviljat en anståndsansökan. Det här ”lånet” har också villkor i form av ränta och avgifter. 

Hur stor är avgiften?

Utifrån Skatteverkets hemsida beskrivs räntorna och avgifterna på följande sätt. Ränta påbörjas räknas från den dagen då beviljat anstånd sker. På anståndsbeloppet tillkommer en kostnadsränta. Fram till den 1 november 2022 var kostnadsräntan 1,25 procent. Mellan den 1 november 2022 och 1 februari 2023 var kostnadsräntan 2,5 procent och sedan den 1 februari 2023 är kostnadsräntan 3,75 procent. Det tillkommer dessutom en anståndsavgift på 0,1 procent av anståndsbeloppet. Den tas ut varje kalendermånad, från och med den sjunde månaden, till och med den månad då anståndsbeloppet betalas tillbaka. 

Anståndet är en bra möjlighet

Även om det är en tillfällig satsning av regeringen är skatteanståndet en bra möjlighet för företagare att rida ut lågkonjunkturen och när allt vänder kunna betala tillbaka den skatt som företaget skjuter upp. Den kostnad i form av ränta och avgift som föreligger är relativt liten, vilket ytterligare är en gynnande faktor för att företag ska nyttja denna möjlighet. Även om du som företagare kanske inte i första taget tänker på denna möjlighet så kan du rådfråga experter och bolla med någon om denna möjlighet är något för dig eller inte. Det är alltid bra. 

Ansvarig utgivare TribuSoft.

Sänd till en kollega

0.047