23948sdkhjf

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Ökad risk för blodpropp hos män som haft fetma som unga

En studie från Göteborgs universitet visar att män som haft fetma i övre tonåren löper ökad risk för blodpropp i ben eller lunga senare i livet.

Blodtest hittar tidig alzheimer

Test som utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet detekterar alzheimer med ett enkelt blodprov.

Nyupptäckt resistensgen kan hota kraftfull antibiotika

AI-forskning blickar framåt

Nu presenterar forskare riktlinjer för hur aktiv materia, som celler och mikroorganismer, bäst kan studeras med hjälp av maskininlärningsteknik, skriver Göteborgs universitet i ett pressmeddelande. Riktlinjerna kan förbättra forskningen inom aktiv materia.

Oväntad slutsats: kirurgi är effektivt även vid fetma sedan unga år

Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för individer som utvecklat sjukdomen tidigt, som för dem som utvecklat fetma senare i livet, visar en studie från Göteborgs universitet.

Fyrfaldigad risk för hjärtsvikt hos kvinnor med svår fetma

”Tack vare forskningen minskar dödligheten i hjärt-kärlsjukdom, men våra levnadsvanor riskerar att bryta den positiva trenden”

Ny grundläggande förståelse för hur lungcancer sprider sig

Lungcancerceller använder sig av antioxidanter, kroppsegna eller från kosten, för att öka upptag och användning av socker och därmed sprida sig i kroppen. Det visar svenska och amerikanska forskare i två oberoende studier, som öppnar för nya strategier att behandla lungcancer.

Färre onödiga operationer med ny diagnostikmetod för äggstockscancer

Kärlen stela hos feta redan i tonåren

De håller koll efter transplantation

Genom att följa virusinfektion kan sjukhusen förebygga komplikationer.

God kondition hjälper inte alltid

När friska individer utsätts för akut psykosocial stress tycks inte konditionen spela någon roll för hur kroppen reagerar fysiologiskt.

Göteborgsforskare hittar nya mekanismer bakom sarkom

Interaktion mellan proteiner visar på nya möjligheter för behandling.

Infektion under graviditet ökar risken för autism

Risken för autism och depression hos en person ökar om mamman under graviditeten vårdats på sjukhus med en infektion. Det visar en svensk jättestudie på närmare 1,8 miljoner barn.

Minskad risk för alzheimer hos kulturellt aktiva

Tarmfloran bidragande orsak till diabetes

Forskare från Göteborg har kartlagt hur vår mage påverkar uppkomsten av diabetes typ 2.

Göteborgsforskare hittar okända resistensgener

Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet har kartlagt flera hittills okända gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika.

Klinisk diabetesforskning prisas

Scandinavian biopharma bygger lab i Benin

En CRO-veteran fyller år

Samband mellan korruption och antibiotikaanvändning

Hon svarade ja

Drar tillbaka förslag om rektor

Sänd till en kollega

0.063