23948sdkhjf

Resultat från postcovidstudie förvånade forskare

Hjärntrötthet och andfåddhet är några av de symtom som folk drabbas av efter covid-19. En ny studie visar att en majoritet av tillfrågade som legat på sjukhus med en covid-infektion som hade kvarstående besvär efter utskrivning, fortfarande hade vissa symtom av postcovid två år senare.

I en studie från Linköpings universitet har man i Region Östergötland följt upp patienter som låg på sjukhus under första pandemivågen. De patienter som hade symtom av postcovid fyra månader efter utskrivning hörde rehabiliteringsmedicinska kliniken i regionen av sig till två år senare för att fråga hur de mådde och för att se hur de återhämtat sig. Totalt 165 patienter deltog i studien.

Som grupp hade de ändå blivit signifikant bättre, om man ser till helheten. Men vi ser ändå att en majoritet har något symtom inom någon symtomgrupp som fortfarande påverkar dem i vardagen, säger Gustaf Forsberg ST-läkare på thorax-kärlkliniken på universitetssjukhuset i Linköping och doktorand vid Linköpings Universitet, som varit med och författat studien.

Resultaten visade att 85 procent än idag hade minst ett symtom som de upplevde hade en inverkan på deras vardagsliv. De vanligaste symtomen som de tillfrågade upplevde var bland annat hjärntrötthet, andfåddhet, motoriska symtom men även affektiva symtom såsom ångest och nedstämdhet.

Det förvånade oss att så många fortfarande upplever att de är påverkade i sin vardag. Vi trodde nog att det skulle vara lite lägre än så, säger han.

De fann också i studien att det inte verkar finnas någon skillnad på hur svårt sjuk man har varit. Hur mycket symtom som en patient upplevde två år senare verkar inte skilja sig mellan de som legat på intensivvårdsavdelningen och en vanlig vårdenhet.

Sedan pandemins start och sedan uppdagandet av att vissa upplever kvarvarande symptom efter covid-19 har flera efterfrågat kunskap på området, vilket Life Science Sweden tidigare rapporterat. I förra veckan gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa information om postcovid till ett nationellt kunskapsstöd.

Det är uppenbart att det behövs mer forskning. Detta är ju en ny sjukdom och ingen vet hur länge man får besvär av postcovid. Vi vet ju inte heller hur många som lider av det här idag för att i början kunde vi inte provta så det finns nog ett stort mörkertal.

Att forska på området tycker Gustaf Forsberg därför är viktigt.

I vår studie har vi bett patienter skatta sina egna symtom och det säger ju mycket om hur de mår. Men det skulle vara intressant att se mer djupdykande studier som kan objektifiera symtomen.

Studie publicerades tidigare i år i The Lancet Regional Health Europe

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109