23948sdkhjf

FORSKNING

Göteborg ger namn åt ny antibiotikaresistent bakterie

Långtidsmedicinering vid schizofreni är säker

Bryggkaffe skyddar mot diabetes typ 2

Ny process skräddarsyr paketering av genmedicin

Utvecklar sensorer i förband med gel som bakterier äter

Tråd- och batterilösa sensorer i förband som tidigt kan upptäckta sårinfektioner. Javier Sotres, forskare vid Malmö universitet, har beviljats medel för att förverkliga idén om en enkel metod att övervaka sår i hemmet.

​Immunterapi prövas mot psykisk sjukdom

Kopplar variant av vanligt herpesvirus till MS

Epilepsiläkemedel hämmar tumörutveckling

Har funnit ny princip för aktivering av cancergener

Får fram säkrare biomarkörer

Ny kunskap om läkemedlet Litium

Mer avgaser vid bostaden ökar risken för stroke

Höga halter av trafikavgaser vid bostaden ökar risken för stroke. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet visat att det tidigare kända sambandet gäller även i miljöer där luftföroreningarna anses vara låga generellt.

Hur självreaktiva immunceller tillåts utvecklas

Ny forskning vid Lunds universitet ger fördjupad förståelse av vissa cancerformer och autoimmuna sjukdomar.

Mikrovågor bra för täta bröst

Forskning kring skräddarsydd behandling av kronisk myeloisk leukemi prisas

Nya biomarkörer för barnastma

Nya modeller räknar fram mer exakt risk för demens

Hälften av de som drabbats av en lindrig minnesstörning, MCI, insjuknar i Alzheimer. Nu utarbetas nya möjligheter att bättre se vilka som löper störst risk.

Bukfetma farligare för kvinnor än män

Tidig blodbrist under graviditet kopplas till ADHD

Blodbrist under tidig graviditet är kopplad till intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism enligt en studie vid Karolinska institutet. Upptäckten understryker vikten av tidig testning för järnnivåer och näringsrådgivning.

Cannabisliknande ämnen i kroppen hjälp vid PTSD-behandling

Därför går vi upp i vikt när vi blir äldre

Nya fynd om hur ledinflammation utvecklas

Lättare att identifiera rätt biomarkör

1

Livsviktigt fortsätta äta sin medicin

Sänd till en kollega

0.078