23948sdkhjf

Stor enkät: Så agerar universiteten på Putins krig mot Ukraina

Svenska lärosäten avslutar nu samarbeten med ryska och belarusiska statliga institutioner. Life Science Sweden har talat med samtliga svenska universitet med medicinska fakulteter. "Forskning är i sin natur internationell, men det är ingen tvekan om att här går stödet för de demokratiska principerna före”, är en av kommentarerna.

Regeringen har uppmanat Sveriges lärosäten att avsluta samarbeten med ryska och belarusiska statliga institutioner. Enligt Life Science Swedens rundringning har universiteten nu påbörjat det arbetet. 

Örebro universitet gick snabbt ut med att universitetet kommer att avbryta alla samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

– Det här är det enda rätta att göra. Vi ansluter oss helhjärtat till regeringens beslut. Samhällssektor efter samhällssektor sluter upp och då är det rimligt att universitet och högskolor gör det också, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet till Life Science Sweden.

Vad kan det här ge för konsekvenser?
– Det får förstås konsekvenser för enskilda individer. Vi har samarbeten – på den medicinska sidan finns samarbeten forskare till forskare. Sådana samarbeten kan vi fortsätta med och bedöma varje enskilt enskilt fall.

– Vi kommer inte att inleda några nya sådana samarbeten nu. Men vi kan inte avkräva forskare att de ska gå ut offentligt och försvara demokratin, som någon har föreslagit – det kan vara riskfyllt för dem, säger han. 

Vid många av Sveriges universitet undersöker man nu vilka samarbeten som finns och hur man ska hantera regeringens uppmaning.

Umeå universitet arbetar med berörda institutioner för att bedöma om respektive samarbete är med statliga institutioner i Ryssland och bör avbrytas eller om det är ett samarbete med enskilda forskare som bör fortgå.

Är det en bra åtgärd att avbryta samarbeten eller finns det negativa konsekvenser?
”Vi behöver analysera konsekvenser mer tillsammans med våra institutioner – det är för tidigt att svara på fråganUmeå universitet följer de rekommendationer som vi får från regeringen och vi kommer inte att kommentera regeringens rekommendationer”, skriver Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör i ett mejl till Life Science Sweden.

Karolinska institutet har ett universitetsövergripande avtal – Memorandum of Understanding, med ett ryskt statligt universitet. Avtalet skulle löpa ut i sommar, men har sagts upp av institutet i förtid. Nu undersöks om det finns ytterligare avtal, men ännu har man inte identifierat några.

Det finns däremot samarbeten forskare emellan som institutet nu ser över.

”Vi ska se över dessa och bedöma om det finns anledning till några åtgärder, tull exempel om det finns säkerhetspolitiska aspekter att ta hänsyn till. Annars är KI:s grundinställning att normala kontakter mellan forskare kan och bör fortsätta”, skriver Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska institutet i ett mejl till Life Science Sweden.

Han tycker att det är rimligt att under rådande omständigheter avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

”När det gäller att stoppa samarbeten mellan individuella forskare finns det absolut negativa konsekvenser, till exempel att sådana sanktioner innebär att det blir ännu svårare att bedriva fri forskning i dessa länder, att de forskare som drabbas tvingas söka sig till andra samarbetspartners, till exempel staten, för att kunna bedriva sin forskning. Det finns också regimkritiska forskare som vi behöver fortsätta stödja på olika sätt – att helt stoppa kontakterna med dem kan leda till svåra konsekvenser", skriver Ole Petter Ottersen. 

Generellt anser institutet att forskningssamverkan gynnar akademisk frihet och ökar möjligheten att kunna bedriva fri och oberoende forskning. Ole Petter Ottersen poängterar att det är viktigt att hävda och försvara den akademiska friheten och att akademin inte ska tillåtas styras eller för den delen användas som ett maktmedel i samband med krig, konflikter eller politiska spänningar.

”Samtidigt är vi tydliga med att vi inte kommer att medverka i forskning som på något sätt stödjer den ryska militären eller som innebär säkerhetspolitiska risker av något slag.”

Vid Lunds universitet finns samarbeten med 23 ryska institutioner och tre i Belarus som berörs av utbildningsminister Anna Ekströms besked förra veckan. Just nu analyseras samtliga samarbeten.

”Det pågår ett intensivt arbete med att analysera samtliga samarbeten, vilka som ska räknas in, och hur de påverkas. Samarbeten med individer bedömer Lunds universitet kan fortsätta. Vi kan idag inte exakt säga hur enskilda individer kommer att påverkas", skriver universitetet i ett mejl till Life Science Sweden.

Samtidigt förbereder sig Lunds universitet på att ta emot studenter och forskare från Ukraina och nu ser man över möjligheter och regelverk för att underlätta processerna med att ta emot dem.

Universitetet har också samarbete med fyra ryska lärosäten.

”De studenter som redan är på plats och antagna vid Lunds universitet kommer inte att påverkas, men universitetet ser över om eventuellt finansiering för dem påverkas. Universitetet tittar också på alla möjligheter att kunna ta emot forskare, lärare och studenter inom nätverket Scholars at Risk.”

Vid Göteborgs universitet diskuteras hur beskedet från Anna Ekström ska hanteras. På universitetets hemsida säger rektor Eva Wiberg, att där det finns eventuella individuella kontakter mellan forskare i Sverige, Ryssland och Belarus, ligger det på lärosätena att försäkra sig om att kontakterna är lämpliga utifrån nationella och europeiska politiska ställningstagande. Eva Wiberg betonar att det är viktigt att göra skillnad på agerande från stater och enskilda individer.

”Universitetet kommer aldrig att tolerera diskriminering eller kränkningar av studenter eller medarbetare på grund av nationalitet”, skriver hon på webbplatsen.

Just nu finns det avtal om studentutbyte med fyra universitet i Ryssland och ett universitet i Belarus, men inga studenter från Göteborgs universitet finns vid dessa universitet. Universitetetets pressavdelning uppger till Life Science Sweden att det pågår diskussioner om hur man ska agera vidare. 

Linköpings universitet har fyra erasmus-program som innefattar samarbeten med statliga institutioner i Ryssland.

– Vi har vänt oss till EU för att kunna pausa programmen, säger Maria Engelmark, internationaliseringsdirektör vid universitetet.

Hon poängterar att inga samarbeten sägs upp för all framtid, utan att lärosätet just nu pausar kontakter och samarbeten tills vidare. Nu ligger det på respektive institution att se till att eventuella samarbeten pausas.

– Det här gäller inte enskilda forskares samarbeten, där är det respektive forskares omdöme som avgör, säger hon.

Vid Uppsala universitet pågår ett arbete för att se över vilka samarbeten med Ryssland och Belarus som finns vid universitetet. Lärosätet ställer sig bakom regeringen i frågan och kommer att avbryta alla eventuella samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

”Det var bra att ministern var så tydlig på den punkten. Och också att hon var tydlig med att enskilda samarbeten med forskare till forskare inte omfattas utan måste hanteras från fall till fall med säkerhetsläge i åtanke”, skriver universitetet i ett mejl till Life Science Sweden.

”Forskning är i sin natur internationell, och detta kommer förstås att påverka pågående samarbeten på olika sätt. Men det är ingen tvekan om att här går stödet för de demokratiska principerna före.”

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.39