23948sdkhjf

Ny forskning med artificiell intelligens ska simulera pandemier

Vilka strategier är mest fördelaktiga under en pandemi? Det ska forskare från Stockholms universitet undersöka tillsammans med Folkhälsomyndigheten i ett nytt projekt.

Två forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet har besviljats stöd från Vinnova för att tillsammans med Folkhälsomyndigheten studera pandemier med hjälp av artificiell intelligens, AI. På sikt är det tänkt att AI ska bli en naturlig del av myndighetens modeller och analyser. Den ska ta fram effektiva och hållbara beslutsunderlag för att myndigheten ska kunna välja strategier för hur de bör hantera en pandemi. 

– Forskningsprojektet ska hjälpa Folkhälsomyndigheten att utveckla modeller som kopplar åtgärder för att hindra smittspridning till simuleringar av spridning och dess konsekvenser, säger Aron Larsson, en av forskarna vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande. 

Projektet går ut på att undersöka vilken effekt en strategi, eller kombination av strategier, har på virusspridning. Tillsammans med domänexperter tas strategierna fram för att bestämma hur de ska kombineras, när de till exempel tidsmässigt fungerar bäst och under vilka förhållanden de bör tillämpas. 

Forskarnar förklarar att förstärkningsinlärning som maskininlärningsmetod kommer att testas initialt tillsammans med simuleringsmodellen VirSim.

– Att integrera djupinlärning med förstärkningsinlärning kan fungera som ett kraftfullt verktyg för att förutsäga virusspridning. Det är samma teknik som ligger bakom självkörande bilar och även maskiner som slår världsmästare i spel som AlphaGo, påtalar Panagiotis Papapetrou.

– Implementeringen av en sådan AI-agent kan leda till en effektivare utformning av interventionsstrategier, samt att strategierna blir robustare och uppfyller värderingskriterier bättre. De simulerade strategierna utvärderas sedan för att bestämma hur effektiva de är i förhållande till varandra baserat på bland annat hur många intensivvårdsplatser och dödsfall som kan undvikas och vilka direkta och indirekta kostnader som de olika strategierna ger upphov till, säger Aron Larsson.

Projektet ska pågå fram till år 2021 och är en del i Vinnovas satsning "Starta er AI-resa! Offentliga organisationer".

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109