23948sdkhjf

Nya rön om vaccin och autism

En ny studie kastar nytt ljus över den ofta diskuterade möjligheten att våra vanligaste barnvacciner kan ge spela en roll vid uppkomsten av sjukdomar som autism och ms.
Bakgrunden till den utredning som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har gjort är att en del föräldrar låter bli att vaccinera sina barn av oro för allvariga biverkningar.

Studien, som är en nytta/risk utvärdering av de vacciner som ingår i Sveriges vaccinationsprogram för barn, bygger på analyser av forskningsresultat från flera olika länder. Resultaten visar att risken för allvarliga biverkningar av dessa vacciner uppvägs av det sjukdomsskydd de ger.

Rapporten visar bland annat vaccin mot varken kikhosta, hepatit B eller Haemophilus influenzae b, Hib, orsakar några allvarliga biverkningar. Alla dessa vacciner ger dock ett bra skydd mot sjukdomarna. Hepatit B-vaccin kan i sällsynta fall ge upphov till en överkänslighetsreaktion men enligt rapporten går det varken att bekräfta eller utesluta att vaccinet skulle kunna orsaka multipel skleros, ms.

Enligt undersökningen ökar kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, inte risken för vare sig autism, epilepsi eller diabetes typ I vilket det tidigare funnits misstankar om. Vaccinet ger dock ofta upphov till feber.

Studien visar också att det livshotande tillståndet spridd tuberkulos uppkommer hos 1 barn av 100 000 som följd av tuberkulosvaccination. I gengäld ger vaccinet ett gott skydd mot sjukdomen hos tre av fyra barn under de fem första levnadsåren.Vaccin mot difteri
, stelkramp, polio och pneumokockinfektion ingick inte i SBUs granskning.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062