23948sdkhjf

Nya rön om vaccin och autism

En studie från SBU kastar nytt ljus över den ofta diskuterade möjligheten att våra vanligaste barnvacciner kan ge spela en roll vid uppkomsten av sjukdomar som autism och ms.
Bakgrunden till utredningen är att en del föräldrar låter bli att vaccinera sina barn av oro för allvarliga biverkningar.

Studien utvärderar nytta och risk för de vacciner som ingår i Sveriges vaccinationsprogram för barn, och bygger på analyser av forskningsresultat från flera olika länder. Resultaten visar att risken för allvarliga biverkningar uppvägs av det sjukdomsskydd de ger.

Rapporten visar bland annat att vaccin mot varken kikhosta, hepatit B eller Haemophilus influenzae b, Hib, orsakar några allvarliga biverkningar. Alla dessa vacciner ger dock ett bra skydd mot sjukdomarna. Hepatit B-vaccin kan i sällsynta fall ge upphov till en överkänslighetsreaktion. Däremot går det varken att bekräfta eller utesluta att vaccinet skulle kunna orsaka multipel skleros, ms.

Enligt undersökningen ökar kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, inte risken för vare sig autism, epilepsi eller diabetes typ I vilket det tidigare funnits misstankar om. Vaccinet ger dock ofta upphov till feber.

Studien visar också att det livshotande tillståndet spridd tuberkulos uppkommer hos 1 barn av 100 000 som följd av tuberkulosvaccination. I gengäld ger vaccinet ett gott skydd mot sjukdomen hos tre av fyra barn under de fem första levnadsåren.

Vaccin mot difteri , stelkramp, polio och pneumokockinfektion ingick inte i SBUs granskning.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078