23948sdkhjf

Pandemrix utreds igen

Läkemedelsverket dubbelkollar biverkningar av influensavaccinet.
Läkemedelsverket kommer under 2012 att dyka djupare i biverkningsrapporteringen från vaccinationerna med influensavaccinet Pandemrix. Genom en ny registerstudie ska omkring sju miljoner svenskar, vaccinerade och ovaccinerade, att jämföras för att på nytt undersöka om vaccinet ökar risken för att utveckla autoimmuna- och neurologiska sjukdomstillstånd.

Sedan Glaxosmithklines vaccin mot H1N1-viruset, som låg bakom den i folkmun omnämnda svininfluensan, började användas under 2009 har Läkemedelsverket genomfört tre studier för att följa upp vaccineringen. Två av dessa studier har visat att vaccinet ger en ökad risk för att utveckla narkolepsi hos barn och ungdomar. Den tredje studien undersökte vaccinets koppling till en ökad risk för att utveckla autoimmuna- och neurologiska sjukdomstillstånd och visade inga tecken på ökad risk. Dock ingick enbart patienter från Stockholms län, något som Läkemedelsverket inte anser är tillräckligt för att risken ska avfärdas.

I den planerade registerstudien kommer patienter från sju olika landsting och vårdregioner att ingå vilket innebär att omkring 3-4 miljoner vaccinerade individer kommer att jämföras med omkring 2-3 ovaccinerade individer. Registerstudien kommer att genomföras genom ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Karolinska Institutet.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063