23948sdkhjf

Biopharma banar väg för nytt analysföretag

Grundarna till nystartade CRO-bolaget Solve Research and Consultancy fick sin affärsidé när fler och fler företag visade intresse för deras analysmetod Field-flow fractionation.
Läkemedelsbolaget Novartis tvingades i höstas stoppa delar av sina vaccinleveranser, anledningen var att vissa partier av vaccin Agrippal och Fluad innehöll höga halter av proteinaggregat. Små mängder av aggregerade proteiner är normalt förekommande i vacciner, men i det här fallet var halterna över gränsen för vad som anses som acceptabelt. Av rädsla för biverkningar förbjöd den italienska läkemedelsmyndigheten, IMA, försäljningen av de två vaccinerna vilket resulterade i en dominoeffekt i Spanien, Tyskland, Singapore, Kanada och Schweiz.

Läkemedelsmyndigheterna begärde att Novartis skulle lämna in ytterligare analysdata och en oberoende utvärdering för att bekräfta säkerhet och effekt hos produkterna innan de gick med på att häva försäljningsförbudet i början av november.

- I sådana här fall är det brukligt att företaget får gå tillbaka och granska sin tillverkningsprocess, men när det gäller vaccin behöver man också låta ett oberoende kontrolllabb utvärdera produkten på nytt, säger Mats Welin, medicinsk utvärderare på Läkemedelsverket.

Ett företag vars tre grundare har gjort det till sin affärsidé att köra detaljerade analyser åt andra företag är nybildade Solve research and consultancy. Bolaget är en avknoppning från Lunds universitet och utför separationsanalyser åt framför allt läkemedelsbolag och företag inom livsmedelsindustrin. Idén föddes när de tre grundarna, Matilda Ulmius, Lars Nilsson och Ray Runyon jobbade tillsammans med analysmetoden Field-flow fractionation på Lunds universitet.

- Vi fick förfrågningar av flera olika företag som ville ha hjälp med att analysera sina prover. Det ena ledde till det andra och vi bestämde oss för att bilda ett bolag för att kunna göra analyser åt kunder utanför universitetet, säger Matilda Ulmius, vd på Solve Research.

I bolagets produkt fraktioneras material efter hydrodynamisk storlek, på det sättet får man ut information om vikt, storlek, förgreningar och aggregationstillstånd hos molekylerna i provet. Eftersom analysapparaten är förhållandevis dyr och metodutvecklingen kan vara väldigt krävande vill de flesta mindre bolag inte investera i egen utrustning.

- Field-flow fractionation är en så komplex metod så behöver man vara specialutbildad för att köra apparaten. Därför är det bara stora bolag och akademiska institutioner som har råd att ha metoden uppsatt, säger Matilda Ulmius.

- Vi kör prover på beställning åt olika företag, både stora och små, framför allt inom läkemedel- och livsmedelsindustri. Men vi har också en del längre samarbetsprojekt gående. I och med den ökande användningen av proteinbaserade läkemedel tror jag att efterfrågan på våra tjänster bara kommer att öka med tiden.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.085