23948sdkhjf

Bolagen efter Astrazenecas nedläggningar - Hela listan

| Av Ingrid Helander | Tipsa redaktionen

69 nystartade bolag efter Astrazenecas nedläggningar i Södertälje och Lund - Hela listan

Bolag Södertälje, 32 st


Offspring Biosciences:
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning och medicinska analyser, tjänster och produktion inom lifesciences och biosciences samt därmed förenlig verksamhet.

MetaSafe: Företaget ska bedriva uppdragsanalyser i laboratoriemiljö. Analyserna genererar resultat som efterfrågats av kunden. Området omfattar biotransformation och metabolism i första hand. Företaget kommer även erbjuda helhetslösningar inom området.

Northern Light Pharmaceuticals: Aktiebolaget ska bedriva läkemedelsforskning och utveckling.

KeytoLead: Aktiebolaget ska bedriva preklinisk läkemedelsforskning.

Analytical Proof Sweden: Bolaget skall inom områdena kemi och IT-system bedriva konsultationer, undervisning, uthyrning, köp, försäljning, tillverkning, samt därmed förenlig verksamhet.

Brain Shuttle: Bolaget ska bedriva forskning och utveckling inom läkemedelsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.Chemnotia:
Bolaget ska inom kemi- och informationsteknologibranschen bedriva forskning, utveckling, konsultverksamhet, försäljning, användar- träning, teknisk support och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.

Chemovix: Att som entreprenörer generera, utvärdera och förädla ideér till praktiska tjänster eller produkter inom både hårdvaror och mjukvaror, främst riktat mot kemi och processteknik.

Evomedicon: Bolaget ska bedriva forskning och utveckling inom Life Science samt konsultuppdrag, verksamhetsutveckling och projektledning inom Life Science samt därmed förenlig verksamhet.Novandi Chemestry:
Bolaget ska bedriva tillverkning av kemikalier och därmed förenlig verksamhet.

Toxicology Knowledge Team: Bolaget skall bedriva konsult-, bemanningsverksamhet och riskbedömning inom toxikologi, miljö, farmakologi, läkemedelsutveckling, kosmetika, naturläkemedel, medical devices, kemikalieregistrering, 3R-området (dvs, minskning, förbättring eller ersättning av försökdjursanvändning) , undervisning, dokumentation och kommunikation, farmaceutiska tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Adme Ex: Bolaget skall bedriva konsultation inom ekonomi och IT-tjänster samt bokföringsbyråverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

QPS Sweden: Bolaget ska bedriva kontraktsforskning (contract research organisation) riktat till företag och institutioner inom läkemedel eller annan bioteknisk verksamhet, bedriva viss konsultverksamhet inom samma branscher samt därmed förenlig verksamhet.

N4 Teknik: Bolaget ska bedriva installationer, service och underhåll av laboratorie- och industriutrustningar, främst inom transport, läkemedel och fjärrvärmeanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.

Prosilico: Bolaget skall bedriva utredning, utbildning, servicebyrå- verksamhet och informationssystemutveckling inom området automatisk databehandling(ADB). Bolaget skall även bedriva handel med dataprogramvaror, data- och kontorsutrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

Biogasgenerator: Affärsidén är att leverera anläggningar för privatbruk för att återvinna värmevärdet i hushållsavfall.

Pelago Bioscience: Företaget skall bedriva uppdragsforskning för kunder i biotech och läkemedelsföretag. Företaget skall även sälja konsult tjänster till biotech och läkemedelsföretag. På längre sikt skall företaget utveckla medinsk diagnostika baserat på samma metod som ligger till grund för uppdragsforskningen.

AC Knutsson Consulting: Bolaget ska bedriva strategisk rådgivning, föreläsningar och tjänster inom kommunikationsområdet samt därmed förenlig verksamhet.Retort:
Aktiebolaget skall bedriva undervisning, rådgivning, utredningar, projektledning, egen utveckling, och förvaltning inom forskningsintensiva brancher såsom läkemedel, bioteknik, medicinteknik, kemi, miljö, och nanoteknologi, samt därmed förenlig verksamhet.

Birchmoor Toxicology Service: Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom life sciences, främst toxikologiska utvärderingar och säkerhetsbedömningar inom läke- medels- och kemisektorn, plus översättningar och granskning av vetenskapliga texter, samt därmed förenlig verksamhet.Carbin Communication:
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom årsredovisningsproduktion, delårsrapportarbete och andra förekommande arbetsuppgifter inom kommunikationsområdet samt därmed förenlig verksamhet.Viva Text & Pharma:
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom journalistik, media och läkemedelsområdet.

Caliti Group: Företaget ska bedriva konsultverksamhet och produktutveckling inom life science och telekom.Statistical Support & Solution:
Statistisk konsultverksamhet. Rådgivning avseende val av statistiska metoder. Utförande av statistisk dataanalys och övriga statistiska beräkningar. Huvudsaklig inriktning är biostatistik och medicinsk statistik.

Alveiro: Konsultverksamhet riktad mot industri, myndigheter, universitet, högskolor, skolor, sjukhus, institut, stiftelser eller privatpersoner. Konsultverksamheten har inriktning mot forskning, utbildning, innovation, life science, läkemedelsutveckling, processutveckling, företagsledning, ledarskap, klinisk forskning, preklinisk forskning, kemi, läkemedelskemi, immaterialrättigheter, management, energiteknik eller naturvård.

Ipcon Consulting: Bolaget ska bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom organisations-, ledarskaps-, public affairs-, utbildnings-, kommunikations- och real estate frågor. Bolaget ska vidare bedriva kvalificerad analys- och utredningsverksamhet inom förvaltningsbranschen, erbjuda "chef att hyra" samt styrelsekompetens och därmed förenlig verksamhet.

Hundtrim: klippning, bad mm.

ErSa Invest: Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av, och handel med, aktier, värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet samt konsultverksamhet.Regulatory Intellegence Consulting:
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom läkemedelsområdet samt föreläsningar och läroboksförfattande samt därmed förenlig verksamhet.

Sveno CMC Consulting: Farmaceutisk regulatorisk konsultverksamhet inom kemifarmaciområdet.Tofsvipan Consulting:
konsultverksamhet, projektledning, kvalitetssäkring, logistik.Sivert Bjurström veterinärkonsult:
Veterinär och laboratorietjänst.

Företag Lund, 37 st

Adroit Science: Företaget säljer tjänster inom materialkaraktärisering och analytisk kemi till företag inom farmaceutisk industri. Vi utvecklar även instrument och tekniker som stödjer dessa tjänster.

Apposkop: Företaget ska producera applikationer och It-tjänster för bl.a. life science området. Företaget kan också erbjuda konsulttjänster och projektledning.

Bocz Design: Designade fodral till olika hjälpmedel inom olika sjukdoms områden. Varje fodral skall kännas unikt. Skydda och avdramatiserar läkemedels intaget.

Competitive Intelligence Solutions: Tillhandahålla sökning och analys av vetenskaplig information inom det naturvetenskapliga området med fokus på biovetenskaper, utveckling av sök- och analysverktyg samt utbildning inom sök- och analysverktyg.

Delfin kommunikation: Jag tänker erbjuda konsulttjänster inom information och kommunikation i första hand till företag inom life science. Mina tjänster består i att ta fram kommunikationsstrategier och planer, skriva texter och artiklar till hemsidor, nyhetsbrev etc, pressreleaser och andra texter. Jag kommer också erbjuda tjänster som att ordna evenemang som t ex kundträffar, seminarier och föreläsningar.EMMACE Consulting:
Konsulttjänster inom företrädesvis naturvetenskap, produktutveckling, läkemedelsutveckling, instrumentutveckling samt grafisk design och produktion

Imaging Resource: Konsulttjänster inom materialanalys och bildframställning.

I-Mind Consulting: Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet, konsultverksamhet inom IT och klinisk programering, fastighetsförvaltning, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.

LabJoy: Konsultverksamhet inom laborativ verksamhet såsom cellbiologiskt arbete, planering av laboratoriemiljöer, processutveckling och rådgivning och facilitering av workshops inom området.

NeoSpot: Bolagets verksamhet är IT-konsultation, media-produktion och entertainment. Företaget kommer även att bedriva handel med värdepapper samt köp, försäljning och förvaltning av fastigheter.

Nordic Biocube: Företaget erbjuder kundanpassade tjänster till Life Science företag, myndigheter, offentlig verksamhet samt andra närliggande verksamheter. Tjänsterna kommer att fokuseras till Biobanking management, d.v.s. alla tillhörande processer gällande ett biologiskt material från dess planering till destruering. Produktområde är konsultation och utbildning seminarium samt kundanpassade lösningar och tillhörande materiel, för både fysisk och informationsteknisk hantering och logistik av biologiskt material.

Patient Information Broker: Företaget skall bedriva verksamhet inom området patientinformation inklusive insamling, analys, distribution och handel med densamma, förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.Pepticon:
Forskning, utveckling, konsultverksamhet, tillverkning och handel inom bioteknologi branschen.

Ready Consulting: Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, organisationsutveckling, utbildning och personlig utveckling samt därmed förenlig verksamhet.

Red Glead Discovery: Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och uppdragsforskning åt akademi oc företag inom läkemedels- och biotekniksektorn samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också initiera och utveckla egna projekt inom inom medicin och livsvetenskaper, direkt eller via dotterbolag.

Trial & Care: Företaget ska bedriva konsultverksamhet såsom projektledning, utbildning och uppföljning av kliniska läkemedelsstudier till läkemedelsföretag samt hälso- och sjukvården.

Truly Translational: Företaget ska erbjuda kund-specifika tjänster till andra företag, offentlig sektor och myndigheter inom Life Science. Tjänsterna är fokuserade på translationell forskning, dvs. övergången från preklinisk till klinisk verksamhet. Våra tjänster kan indelas i tre huvudsakliga produkt-områden: konsultation, pre-kliniska modeller i djur och biomarkörer i djur och människa.

Ateljé Råbygård: Keramikverkstad som rymmer både verkstad och galleri. Målet med Ateljé Råbygård är att forma en konsthantverksgård, där man kan gå på kurs, hyra in sig för att jobba med lera och sälja sin konst. Gäller också glas och målning. Förutom försäljning av konst från ateljémedlemmar, köper och säljer Ateljé Råbygård in konst från andra konstnärer. Försäljning av produkter som passar bra i en kreativ lanthandel. Utställningar. Hyr ut övernattningsrum samt lokaler till företag som bedriver verksamhet som passar Ateljé Råbygårds koncept.

B&B villa Orion: Bed and breakfast i Sölvesborg.BRG Consulting:
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT samt regulatory affairs samt idka därmed förenlig verksamhet.Brödlabbet:
Företaget ska bedriva följande verksamheter: - hantverksbageri - butiksförsäljning av bröd, kakor och relaterade produkter (t ex marmelad, matoljor, bakningsredskap, kökstextilier, litteratur) - undervisning inom områdena bröd och bakning - gruppaktiviteter med bröd- eller bakningstema.Carettacaretta:
Evenemang-, nöjes- och reklambranschen samt utbildning inom detsamma och därmed förenlig verksamhet.Dashit:
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom livsvetenskapsområdena med inriktning mot medicinsk, klinisk, undersökningsmetodologisk och teknologisk forskningsrådgivning. Företaget ska arbeta med utveckling av forsknings- och arbetsmaterial inom klinisk och medicinsk forskning, läkemedelsutveckling och för vård och omsorg.

Embla träd: Tjänster inom trädvård samt trädklättringsaktiviteter. Exempelvis beskärning, plantering, fällning, rådgivning, kurser, trädklättring och diagnostisering.GErik Medical Consulting:
Bolaget skall äga fast och lös egendom, utföra konsulttjänster inom medicinska sektorn och i frågor avseende företags organisation, ledning, strategi- och konceptutveckling samt projektledning.

Idésprånget: Bolaget skall bedriva poliklinisk sjuk- och hälsovård, undervisning, illustrations-, design-, konsult- och författarverksamhet och idka handel och förvaltning av värdepapper även som idka därmed förenlig verksamhet. Bifirma: För den del av verksamheten som avser bedriva poliklinisk sjuk- och hälsovård, För den del av verksamheten som avser foto och digitala bilder, som del i design, illustrationsverksamhet.

Karins vårdträd: Företaget ska främst bedriva kursverksamhet för att förebygga stressrelaterad ohälsa med natur och trädgård som viktiga verktyg. Även kurser i olika skapande verksamheter kommer att erbjudas samt verksamhet kopplad till trädgård såsom visningar och andra evenemang.

Kurakademin: oreganoolja.

Ligatum: Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom området naturvetenskap patent ("scientific patent advisor" ("vetenskaplig patentrådgivare"): uppdragen består i stort av att föra en uppkommen idé till en patentansökan som är anpassad till omgivningens krav på en produkt på marknaden, patentförsvar och därmed förenlig verksamhet, föredragsverksamhet inom naturvetenskaperna, litterär verksamhet och därmed förenlig verksamhet.

LXI: Företaget ska bedriva verksamhet inom områdena facilitering, workshopledning, projektledning, strategi-, verksamhets- och affärsutveckling samt utbildning och kommunikation.

Peak Search: Bolaget skall arbeta med konsulttjänster inom rekrytering, Sales Management, organisationsutveckling, marknadsföring, marknadskommunikation, reklam, bokföring och redovisning. Ordinarie ledamot Magnus Klingberg.

Rubus: Konsult till läkemedelsforskning.

Semator: Bolaget skall utföra datakonsultverksamhet, databehandling, utveckla IT verktyg och därmed förenlig verksamhet. Ordinarie ledamot Bo Andersson.

Tornahem: Bolaget ska direkt eller via dotterbolag bedriva handel med fastigheter samt bygga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom bygg och fastighetsbranschen, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Joelson Consulting AB: Rådgivning och arbete i samband med utveckling och registrering av läkemedel.

Lars Borgström Inhalation Consulting: klinisk rådgivning om inhalerad medicin med fokus på tidig farmakologi.

Stat Mind: Aktiebolaget ska bedriva tjänster såsom statistik och matematisk modellering och analys, design och analys av statistiska experiment, statistisk projektledning utbildning i statistik och matematik.

Verksamhetsbeskrivningarna är tagna från allabolag.se


Håll dig uppdaterad med Life Science Sweden
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Lucka 13 - öppna och se

I dagens lucka förutspås att en ketchupeffekt väntar bakom hörnet...

Erfarenheter delas på outsourcing-event

Att utveckla läkemedel är komplicerat. Förutom att det ska fungera, måste det också godkännas och sedermera lanseras. På Pharma outsourcing delas erfarenheter och trender kring att lägga ut processen.

Segt för EQT att köpa Karo

Intresset bland aktieägarna har varit lågt för EQT:s uppköpsbud. Efter Anders Lönners hastiga bortgång förlängs nu tidsfristen.

Lucka 12 - vem där?

Denna internationellt bevandrade vd önskar sig färre knäppgökar i världspolitiken...

Forskarna svarar om Pcure-kritiken

Colombia-avtal för plåsterbolag

Nyhetsbrev

Vd-byte och besparingar

Arkiv

Ny metod för att studera ALS bättre

Macchiarini-utredning öppnas igen

Beslut från överåklagare Mikael Björk under en presskonferens idag.

Pharem slår tillbaka mot Akademiska

En publicerad studie från forskare vid Akademiska sjukhuset pekar mot att Pcures läkemedelsrening i toalettstolen inte fungerar. Artikeln borde dras tillbaka och studien göras om, skriver Pharems vd.

Lucka 11 - se vem som finns här

Epilepsigener pekar mot ny behandling

I den största internationella studien i sitt slag har 11 nya gener kopplade till epilepsi upptäckts.

Lucka 10 - se vem som döljer sig här

Krönika: Dags för kraftfulla satsningar

Lucka 9 - vem där?

Vad händer på Pharma Outsourcing i år?

Lucka 8 - vem hittar vi här?

Bredare influensavaccin i 19 av 21 landsting

Akademiska spolar Pcure

Nu har Akademiska gjort en större studie av enzymblocken som skulle rena läkemedelsrester redan i toalettstolen. Resultatet är nedslående.

Undersökning visar brister i epilepsivården

Lucka 7 - kika in här

Lucka 6 - vem där?

Ministersamtal och ett command center nämns bland vd:ns julönskningar.

Mycket mod på exportdag med Swedenbio

Goda exempel, tuffa utmaningar och mycket mod. Det genomsyrar Swedenbios dag om hur svenska life science-bolag erövrat världen och hur Sveriges attraktionskraft ökar.

EU satsar på barnlöshet

Det svensk-danska projektet ReproUnion för specialiserade behandlingar av ofrivillig barnlöshet får förnyat stöd från bl a EU.

Ondosis hittar samarbete om ADHD-behandling

Kancera i partnerskap med tyskt storbolag

Lucka 1 – vem döljer sig här?

Oncorena fick in 14 miljoner

Efter vd-bytet: Nytt bakslag för Axfoods apotek

Västerbotten: Slut på influensavaccin

Får Forska Sveriges hedersutmärkelse

Hur gör krassliga flyttfåglar?

Alzecure tog in 200 miljoner

Blir ny direktör på KI

Bolagen har kunskap - låt dem hjälpa äldrevården

Ny finanschef till Probi

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.213