23948sdkhjf

Lönnberg om EMA: Vi har ett bra erbjudande

I potten: utländska investeringar, mängder av jobbtillfällen och tusentals bokade nätter på svenska hotell. Igår fattade regeringen beslut om att aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA ska omlokaliseras till Sverige. Ett omfattande kampanjarbete väntar.

- Jag tror att vi har goda möjligheter att få hit EMA. När brittiska ministrar uttalat sig om frågan i media, nu när det har stått klart att EMA flyttar från dem, är det Sverige och Italien dom har nämnt som tänkbara länder, säger Anders Lönnberg, regeringens nationella life science samordnare.

Det var när

England röstade för utträde ur EU, Brexit, som det omfattande arbetet med att omlokalisera europeiska institutioner, bland annat EMA, inleddes. Och under torsdagen fattade regeringen alltså formellt beslut om att inleda en kampanj för att få hit myndigheten.

Regeringen inrättar nu ett särskilt sekretariat med uppdrag att planera och organisera Sveriges kandidatur för att lokalisera EMA till Sverige. Deras uppdrag kommer bland annat vara att aktivt driva en kampanj gentemot andra medlemsstater.

Sekretariatet ska ledas av en diplomat med goda kontakter i EUs korridorer, men i nära samarbete med Anders Lönnberg.

- Arbetsuppgifterna är rätt uppdelade. Jag kommer att ha många kontakter och marknadsföringsuppgifter kring politik och branschen, men bakom den här typen av beslut finns även ett stort diplomatiskt spel, menar Lönnberg.

Hur kommer ditt arbete som life science-samordnare att förändras?

- Det kommer att bli mer arbete. Men mina medarbetare och jag har gjort mycket under året som har varit - saker som ännu inte är genomförda. Det tar ju som bekant längre tid att genomföra saker än att hitta på dem. Detta ger oss ett visst andrum och plats för nya arbetsuppgifter. Dessutom hör denna fråga naturligtvis tätt ihop med mitt uppdrag.

EMA har närmare 900 anställda från olika medlemsländer. 40 000 personer deltar dessutom varje år i möten inom ramen för EMA:s verksamhet. En lokalisering av EMA i Sverige kan också innebära ökade möjligheter att locka investeringar från internationella läkemedelsföretag. Att få hit en så stor myndighet, med en egen budget på närmare tre miljarder kronor, betyder mycket för branschen men även för landet och regionen i stort. Enbart myndigheten själv bokade i fjol över 30 000 hotellnätter.

Som största konkurrenter nämns Italien, Tyskland och Frankrike. Vad har de som vi saknar?

- Dom har mer politisk makt. Det är större länder och det är ju ingen hemlighet att de har stort inflytande i EU.

När det formella beslutet kommer att fattas vet man ännu inte.

- Det är sagt att England avslutar med EU i mars 2017 men det är möjligt att den här processen påbörjas lite tidigare eftersom EMA vill ha en så lång övergångsperiod som möjligt. Sen pratar vi förhandlingar under 13-18 månader.

Sekretariatet som nu ska sättas samman har ett gediget arbete framför sig.

- Alla mottagare måste identifieras och det måste sättas ihop relevanta informationspaket. Alla länder ska ha en typ av information, alla anställda på EMA en annan och EU-kommissionen ska ha sin del. Dessutom måste alla på UD och alla ministrar ha bra underlag så det kommer att bli mycket produktion. Efter det ska vi träffa alla och framföra argumenten på att bra och tydligt sätt.

- Vi har ett väldigt bra erbjudande. Nu ska vi se till att paketera och framför detta på ett bra sätt, avslutar Anders Lönnberg.

Övergripande skäl för att regeringen anser att Sverige är bäst lämpat som värdland för myndigheten:

Svenska läkemedelsverket är en av de främsta läkemedelsmyndigheterna inom EU och en av de nationella myndigheter som EMA oftast anlitar. Sverige har framstående utbildning och forskning och god kompetensförsörjning för life science-sektorn. Vi har lång tradition inom läkemedelsutveckling, produktion och ett väl etablerat samarbete mellan näringsliv och universitet. Statsministerns samverkansprogram för life science visar tydligt hur prioriterat området är för regeringen. Sverige är erkänt för att vara transparent och effektivt i sitt sätt att arbeta med myndigheter och organisationer.

Omlokaliseringen behöver ske med bibehållen verksamhet. För att minska riskerna för industri, sjukvård och patienter behöver flytten gå till ett av de länder som har störst erfarenhet av samarbete inom området. Sverige har erfarenhet av att omlokalisera en europeisk myndighet. Vi har med oss lärdomarna av processen att få hit det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC.

Läs även:
Kan Brexit ta EMA till Sverige?
En viktig fråga för life science-branschen vid Brexit är var den europeiska läkemedelsmyndigheten ska förlägga sitt nya högkvarter. Sweden Bio och AstraZeneca kommenterar framtiden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094