23948sdkhjf

"Någon måste sila kunskapsmassan”

| Av Hanna Brodda | Tipsa redaktionen

Kritik har framförts mot läkemedelskommittéer under hösten, men de fyller en viktig funktion menar förespråkare. Den ökande mängden information blir för mycket för praktiserande vårdpersonal att själva gå igenom, säger Ellen Vinge, ordförande för Läkemedelskommittéernas nätverk.

Under hösten har tidningen SvD granskat deltagarna i Sveriges läkemedelskommittéer och visat att ett 60-tal av medlemmarna samtidigt tar emot uppdrag och ersättning av industrin. Vård och industri måste samverka mer, säger regeringens life science-samordnare Anders Lönnberg, men han säger samtidigt att lagen om läkemedelskommittéer är överflödig idag.

Det håller Ellen Vinge, ordförande för Nätverket i Sveriges läkemedelskommittéer och sakkunnig inom Kalmar Läns landsting, inte helt med om. Lagen kan kanske avskaffas, men det decentraliserade arbetet med läkemedelsfrågor behövs.

Tvärtom menar hon är behovet av att hantera den ökande informationsmängden är större än någonsin.

– Vår utmaning är att studera helheten och föra ut kunskapen, på ett lättfattligt och hanterbart sätt, för att patienterna ska få den mest relevanta och säkra behandlingen till en rimlig kostnad, säger hon. Det går inte för dagens vårdpersonal att följa med i den snabba utvecklingen på alla områden. Vi har inte heller resurser att granska all originalinformation, men vi bidrar med tvärdisciplinära diskussioner och utbildningar för att göra hanterbara urval.

Den första granskningen av läkemedel startade som frivilliga samarbetsgrupper som gick ihop och sovrade bland läkemedlen på sjukhusen. Sedan 1996 är de lagstadgade och har till uppgift att “verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning”. Alla landsting måste ha minst en kommitté och råden ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. I övrigt är de fria att organiseras som det passar i regionen.

De granskar värderar och ger råd om praktisk användning av läkemedel efter att de blivit godkända av Läkemedelsverket och subventionerade och Tandvård- och läkemedelsverket, TLV.

Den information som sakkunniga i en kommitté ska sammanställa handlar om effekten av läkemedlet, i relation till kostnaden och vilken insats som krävs av sjukvårdens personal. Kommittéerna ger råd om ”bästa köp” när behandling ska påbörjas, och väger då ihop flera olika faktorer. Effekten av nya läkemedel följs upp extra noga, ibland i särskilda införandeprotokoll, men Vinge ser begränsningar med dagens biverkningsrapportering. Vården ska rapportera om möjliga biverkningar, men de enskilda incidenterna sätts inte in i sitt kliniska sammanhang när återrapporteringen omsider kommer från myndigheten.

– Vårt problem är att vi inte känner till kontexten vid biverkningsrapporteringen. Till exempel vad som är själva sjukdomen, och vad som är en effekt av själva läkemedlet eller andra samtidigt använda läkemedel, säger Ellen Vinge.

Samarbeten med andra landsting ökar och allt fler grupper inom landstingen granskar jämförande statistik från eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL. Att jämföra användning av läkemedel med behandlingsresultat i olikalandsting och regioner ger underlag för diskussioner och incitament till förbättringar.

– Öppna jämförelser är viktig input för oss, för att kunna bli bättre och få nya infallsvinklar. I slutändan handlar det om att hitta den behandling som ger önskat resultat för patienten, förklarar hon.

Faktorer som till exempel miljö, har idag mycket begränsad betydelse för råden från Läkemedelskommittéerna. När väl Läkemedelsverket eller EUs läkemedelsmyndighet EMA har godkänt tillverkningsprocessen, kan läkemedelskommittéerna inte påverka företagen. Ofta har läkemedel med likartad effekt och användningsområde också likartade effekter på miljön. Läkemedel som har bra medicinsk effekt kan vara bovar för miljön, till exempel hormonella preventivmedel och vissa antibiotika.

– Det är ju tyvärr så att flera av de mer verksamma läkemedlen har en stor inverkan på miljön, det vet vi, men vi granskar i dagsläget inte tillverkningsprocesserna, säger Ellen Vinge. Möjligen kan läkemedelskommittéerna påverka hur mycket man använder vissa preparatgrupper, och heja på utvecklingen av bättre reningsprocesser i kommunala avloppssystem.

Hur ser samverkan ut med bolagen?
– Vi blir ivrigt uppvaktade, men hinner inte träffa alla de företag som vill fråga eller berätta om sina produkter. Men vi läser på så mycket vi hinner och orkar.

Jävighetsproblematiken som framkom under höstens granskande artiklar i Svenska Dagbladet borde lösas med fler oberoende granskare, menar Vinge. Inte färre.

– Ju färre experter som involveras i framtagning av riktlinjer, desto större risk för att det kan bli fråga om jäv. Våra läkemedelsmyndigheter har ju ofta problem med att hitta ojäviga experter för arbete med sina riktlinjer. Dessutom är det ju ganska ofta så att experterna inte heller är eniga sinsemellan, inte ens inom ett landsting/region.

Utdrag ur lagen om Läkemedelskommitteerna, från 1996:
1 § I varje landsting skall det finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Landstinget bestämmer hur många sådana kommittéer som skall finnas och vilket organ inom landstinget som skall tillsätta en kommitté. Landstinget bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden för ledamöterna. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

2 § Varje läkemedelskommitté skall erbjuda företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i kommitténs arbete.

3 § En läkemedelskommitté skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

4 § E-hälsomyndigheten ska till en läkemedelskommitté lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdinrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt lagen (1996:1156) om receptregister. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2013:1022).

5 § Varje läkemedelskommitté skall i den omfattning som behövs samverka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter, universitet och högskolor.

6 § Landstinget skall utfärda ett reglemente med de föreskrifter om en läkemedelskommittés verksamhet och arbetsformer som behövs.

SFS nr: 1996:1157

Läs också:

Replik: Kommittéerna ger ojämlik vård

Håll dig uppdaterad med Life Science Sweden
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)

JOBB I FOKUS

Startsidan just nu

Oro att coronaviruset smittar mellan djur och människor

Forskare vill se studier som klargör om djur smittade med sars-cov-2 kan smitta människor.

Elektas vd avgår med omedelbar verkan

Självtest för HIV förbjuds

Ansiktsmask krävs för covidskydd enligt Science-artikel

Över 400 svenska läkemedelsprojekt under utveckling

Cancer och neurologi är de områden som det forskas mest på inom svensk läkemedelsutveckling.

Jobb & Karriär
Incyte rekryterar från Sanofi

Magdalena Janzén ska bli nordisk chef för företagets kliniska prövningar.

Nyhetsbrev

Flera svenska apotek säljer antikroppstester

Nu börjar även Kronans Apotek och Apotek Hjärtat att sälja och genomföra antikroppstester för covid-19.

Arkiv

Storbritannien testar fem läkemedel mot covid-19

Brittiska läkare testar bland annat blodförtunnande på covid-19-patienter. 

Jobb & Karriär
Cellavision tappar vd

Jobb & Karriär
Sara Gunnerås till KI Science Park

Karolinska institutet Science Park har rekryterat Sara Gunnerås till en ny tjänst som community manager.

Lynparza på väg att bli godkänd för pankreascancer

Läkemedlet rekommenderas att godkännas för BRCA-muterad och metastaserad cancer i bukspottkörteln.

FDA hittade föroreningar i diabetesläkemedel

Föroreningar med nitrosaminer hittades i metformin med förlängd frisättning.

Kemikalieinspektionen i topp i arbetsplatsranking

GSK producerar vaccinadjuvans mot coronavirus

1 miljard läkemedelsdoser ska förbättra immunförsvarets förutsättningar vid ett coronavirus-vaccin.

Krönika
Carolin Wiken: ”Guldålder av uppmärksamhet demokratiserar vetenskap”

Relevansen för begriplig vetenskapskommunikation har aldrig varit större, skriver Carolin Wiken, partner på Paues Åberg Communications, i en krönika.

Cytiva och Scilifelab i covid-samarbete

Cytiva låter sina anställda delta i en pilotstudie för covid-test som genomförs av forskare på Scilifelab. Hittills har endast en liten andel av företagets anställda testat positivt.

1

Apotea och Werlabs säljer antikroppstest för covid-19

Nu startar ombyggnation av Retziuslaboratoriet

Planen är att Campus Solna tillsammans med Hagastaden ska bli ett life science-mecka.

Vaccinforskaren: "Det här viruset kommer inte att försvinna"

Trots att snabb vaccinutveckling kan innebära risker kommer nyttan av ett vaccin mot det nya coronaviruset förmodligen överväga riskerna, det menar Matti Sällberg, professor vid Karolinska institutet.

Plus

Jobb & Karriär
”Vi är fönstret mot framtiden”

I januari blev Frida Lawenius ny vice vd på branschorganisationen Sweden Bio. Vi träffade henne för ett samtal om life science, branschens möjligheter och utmaningar och om hur det var att kastas huvudstupa in i coronakaoset.

Finans
Finska Nanoform tar sikte på svenska börsen

Nanotech-företaget Nanoform planerar att parallellnotera sig i Sverige och Finland och har som mål att ta in motsvarande 740 miljoner svenska kronor i bruttolikvid (UPPDATERAD).

Mikrovågor ska leta brösttumörer

Diagnostiken av bröstcancer skulle kunna förbättras av mikrovågsteknik, anser forskare från Chalmers som arbetar med att ta fram en prototyp för tekniken.

Finans
Quiapeg planerar emission på närmare 38 miljoner kronor

Nyemitterade aktier och teckningsoptioner erbjuds i företrädesemissionen.

Jobb & Karriär
Medivir får ny vd

Det svenska läkemedelsföretaget Medivir har rekryterat Yilmaz Mahshid till ny vd.

Läkemedelsverket förbjuder ett till covidtest

Röntgen visar hur coronaviruset förökar sig

Jobb & Karriär
Micropos får ny vd

Follicum söker internationellt patentskydd för kräm mot håravfall

Astra Zeneca tar tillbaka rättigheter till brazikumab

Dignitana tecknar avtal med Hartford HealthCare

Synartro genomför nyemission inför artrosstudie

Jobb & Karriär
Kancera rekryterar från Astra Zeneca

Fälttester för covid-19 ska utvärderas

Jobb & Karriär
Biopharma nyrekryterar

Jobb & Karriär
Xvivo byter vd

Hjärt-lungfonden stöder covidforskning

Se alla Medlemsnytt

Ny medarbetare till PharmaRelations i Norge

PharmaRelations stärker upp med ny konsultchef

Join us for a webinar on confocal microscopy!

3D Scanning Systems - Innovative Solutions for 3D digitizin

Akut produktion av desinfektionsmedel med hjälp av Busch

Improve your metrology skills, also @home.

Leverans av Busch vakuumsystem till Brasilien

Cleaning and Disinfecting Microscope and Optical Components

Busch Vakuum Solutions levererar till sjukhus i Palestina

Are you working from home?

Busch Vacuum Solutions levererar till sjukhustrailers i USA

Centralisering av vakuum från Busch Vacuum Solutions

Increase efficiency in the lab!

Verifiering vid tillverkning av Ventilatorer

Busch levererar vakuumsystem till akutsjukhus i Madrid

Samarbete mellan Busch i Schweiz och Frankrike mot Corona

Rening av gaser med vakuumteknik från Busch Vacuum Solutions

Optimize measurement plans remotely with free ZEISS CALYPSO

Find what you need from the ZEISS Industrial Quality world.

Biofiltrering med Busch TYR Blåsmaskin

Ny Country Manager PharmaRelations Norge

Perfekt packad skinka med vakuum från Busch

Last week, we introduced ZEISS Lightsheet 7.

Fiskodling med vakuum från Busch Vacuum Solutions

Busch Vacuum Solutions

Sänd till en kollega

0.157