23948sdkhjf

Långsiktig sänkning

Klart lägre blodsockernivåer över tid – och högre välbefinnande. Det är några av resultaten från en längre studie vid Sahlgrenska akademin av kontinuerlig blodsockermätning vid diabetes typ 1.

- Det här är en av få nya behandlingar de senaste decennierna som påtagligt sänker blodsockret för personer med typ 1-diabetes, som är beroende av insulininjektioner, konstaterar Marcus Lind, docent i diabetologi vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, och överläkare i Uddevalla.

Totalt deltog 161

personer i studien, från Härnösand i norr till Malmö i söder. Alla i behov av insulininjektioner flera gånger per dag för att hålla sina blodsockervärden i schack.

De lottades att i olika omgångar antingen nyttja traditionella mätdon, och sticka sig i fingret minst fyra gånger per dygn för att mäta sockernivån, eller använda en teknisk utrustning som mäter blodsockret kontinuerligt via en tunn fibertråd under huden i magen. En separat dosa i fickan pep eller vibrerade när sockernivån blev för hög eller för låg.

Studien pågick i 16 månader och patienterna använde de respektive metoderna under ett halvår, med fyra månader emellan utan behandlingshjälp, en så kallad washout-period.

- Huvudfrågeställningen var om det skulle bli någon skillnad i de genomsnittliga blodsockernivåerna. Det vi såg var att när man hade den här kontinuerliga blodsockermätaren så blev det en genomsnittligt lägre blodsockernivå, något som anses betydelsefullt för att minska risken för följdsjukdomar vid diabetes typ 1, säger Marcus Lind.

Blodsockervärdet, mätt med markören HbA1c som ger ett medelvärde över tre månader, sjönk med fem millimol per mol. Ett kliv som kan anses motivera att fler än i dag får tillgång till behandlingen.

- Det har gjorts olika tolkningar på olika sjukhus i landet, och det skiljer också mellan olika länder. Det har skapats en gråzon i väntan på den här typen av längre studier, säger Marcus Lind.

Tidigare studier av tekniken har mer handlat om att under kortare perioder verifiera de blodsockervärden som framkommer vid kontinuerlig mätning. Att det nu visar sig att medelsockernivåerna faktiskt sjunker är något som kan skydda patientgruppen.

- När höga sockernivåer kommer in i cellerna startar olika biokemiska processer som ökar risken för skador framför allt på nerver och kärl. Har man höga sockervärden under längre perioder kan exempelvis näthinna, njurar och hjärta påverkas. Ju högre man ligger ju skadligare är det, det är därför det här är så viktigt, säger Marcus Lind.

Studien visar också på ökad behandlingstillfredsställelse och ökat välmående. Faktorer som är betydelsefulla i sig, och som även förbättrar möjligheterna att behandlingen fungerar på sikt.

- Det är viktigt hur patienterna upplever sin vardag för att de ska vilja fortsätta med en behandling, att det inte blir för komplext. Livskvalitet och välmående är också något man fäster allt mer uppmärksamhet på i riktlinjer för diabetesvård, säger Marcus Lind.

Studien, publicerad i den amerikanska tidskriften JAMA hittar du här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.081