23948sdkhjf

Neurovives studie har börjat

Den första försökspersonen har rekryterats till bolagets kliniska fas Ia/b-studie med KL1333.

Den första försökspersonens första besök i Neurovives fas Ia/b-studie med KL1333 har genomförts. Det främsta syftet med denna andra kliniska KL1333-studie är att ytterligare undersöka säkerhetsprofilen hos KL1333 och hur läkemedlet bryts ner efter upprepade doser i friska frivilliga och patienter med genetiska mitokondriella sjukdomar. Dessutom kommer möjliga effektmått att undersökas.

– Det här är verkligen ett viktigt delmål i KL1333-projektet. Under de gångna månaderna har vi arbetat intensivt med att förbereda starten av studien, bland annat genom att optimera bioanalysmetoden, säger Magnus Hansson, medicinsk chef och ansvarig för preklinisk och klinisk utveckling på Neurovive i ett pressmeddelande.

Läkemedelskandidaten KL1333 är avsedd för oral behandling av medfödda mitokondriella sjukdomar såsom MELAS, KSS, PEO, Pearson och MERRF. Kandidaten har erhållit särläkemedelsklassificering i både Europa och USA.

– De framgångsrika nyemissioner som genomfördes nyligen har säkrat den finansiering som krävs för att ta det här nya behandlingsalternativet till nästa milstolpe. Det är väldigt spännande att studien nu har inletts och att vi för KL1333-projektet närmare målet - en behandling för patienter med allvarliga genetiska mitokondriella sjukdomar, patienter som i dagsläget har få eller inga behandlingsalternativ, säger Neurovives vd Erik Kinnman.

Studiens primära syfte är att utreda den farmakokinetiska profilen, säkerheten och tolerabiliteten hos KL1333 i friska frivilliga och därefter i patienter med genetiska mitokondriella sjukdomar.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11