23948sdkhjf

Femte förslaget till regeringen från SwedenBio

| Av Lisa von Garrelts | Tipsa redaktionen

Skärp målsättningen för deltagandet i EU:s ramprogram. Det är SwedenBios femte förslag inför den kommande forskningspropositionen.

Skärp målsättningen för deltagandet i EU:s ramprogram – Sveriges deltagande sjunker! Så lyder SwedenBios femte förslag av sju till regeringen inför den kommande forskningspropositionen.

SwedenBIO:s bedömning

Sveriges deltagande i EU:s ramprogram saknar i dag tydlig målsättning och tydliga prioriteringar. Utvärdering av Sveriges deltagande i EU:s ramprogram visar en nedåtgående trend. Det finns en avsaknad av proaktivitet och koordinering.

SwedenBIOs Förslag: Sätt kvantitativt mätbara mål med ett svenskt deltagande, ge Vinnova i uppdrag att stärka och vidareutveckla analys och utvärdering, skapa en tydlig NCP-struktur, ge universiteten uppdrag att öronmärka resurser för att främja deltagande i internationella konsortieansökningar, inrätta en koordinerande funktion för att säkerställa överblick och helhetsgrepp gällande life science/hälsa med uppdrag att arbeta övergripande och proaktivt på ett systematiskt och långsiktigt sätt samt ge fortsatt stöd för deltagande av små företag.

Skälen för SwedenBIOs bedömning och förslag

Antalet ansökningar har gått ned i Horisont 2020 jämfört med tidigare ramprogram (FP7) för Sveriges del medan det ökat i övriga nordiska länder och vissa andra jämförbara länder. Vinnovas senaste årsbok från 20181 visar att i en analys där beviljade medel visas per capita hamnade Sverige på̊ en nionde plats under Horizon 2020:s första period, vid senaste rapporteringstillfället ligger Sverige på en tiondeplacering.

Flera rapporter pekar på konkreta förslag att vända den nedåtgående trenden:

• Vinnovas interna utredning av NCP strukturen ”översyn NCP strukturen i Sverige” från 2019

Läs också: Är det hundens eller drakens år i innovationssystemet i år?

• Lärdomar från internationaliserings- och påverkansarbete inom hälsa, från 2019

• Faugerts rapport om ”Svenskt deltagande i Horisont 2020” från 2018: http://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2018/03/Faugert-Nyhetsbrev-nr-5-180313_5.pdf

Bland dessa förslag vill vi särskilt lyfta följande:

1. Arbeta fram en tydlig målsättning (kvantitativt mätbar) med Sveriges deltagande i EU:s ramprogram och gärna även liknade forsknings- och utvecklingsprogram (Ex. Eureka), samt tydligare prioriteringar av vilka delar som är särskilt angelägna med utgångspunkt i svensk forskning och industri kopplat till behov och styrkeområden.

2. Prioritera utvärdering och analys för att säkerställa rätt riktning. Enligt regeringens instruktion (SFS 2018:216, 3 §) har Vinnova i uppdrag att ”främja, redovisa och analysera det svenska deltagandet i programmet”. Ge Vinnova ett utökat uppdrag som omfattar att arbeta mer proaktivt för att främja deltagande, vidareutveckla analys och redovisa insatser och deltagande regelbundet för att säkerställa att nationella resultatmål uppnås, samt kommunicera resultat och effekt, både på nationell nivå och branschnivå.

3. Skapa en starkare och tydligare NCP struktur. Ge ökade resurser till VINNOVA, VR och övriga myndigheter och ett tillsätt ett operativt råd med alla relevanta myndigheter under VINNOVAs ledning med uppgift att säkra samverkan mellan de ingående myndigheterna, ökad proaktivitet och uppfyllelse av nationella mål. NCP strukturen behöver också arbeta mer integrerat med intermediärer och bidragsmottagare för att proaktivt öka deltagandet och få ett bättre utfall.

Läs också: "Det kan vara en utmaning för offentliga aktörer att hänga med"

4. Uppmuntra och belöna deltagande och koordinator-roll. Ge universiteten verktyg och uppdrag att öronmärka resurser för att främja deltagande i internationella konsortieansökningar, exempelvis i form av administrativt stöd och meriteringsvärde. Ytterligare möjligheter att överväga är en ”gräddfil” till kompletterande/fortsatt finansiering vi nationella medel. Erbjud stödfinansiering för SME deltagande, exempel på stöd: EU-kort (via VGR), resebidrag (Vinnova).

5. Synka aktiviteter och lyft Hälsa både nationellt och internationellt som svenskt styrkeområde. Hälsa är ett svenskt styrkeområde men finansieringsmöjligheter går förlorade då hälsapaletten är bred och svårnavigerad. För att stärka och bredda deltagandet i ramprogrammet, ge Vinnova uppdrag att tillsätta en koordinerande funktion som täcker in hela paletten av ”Health research and innovation funding”, ex. SC1, IMI, Eureka, ALL, EIT Health. (http://ec.europa.eu/research/images/infographics/health/ h2020_health_funding_2017-w920.jpg) I rollen bör det vara uttalat att arbeta proaktivt samt kommunicera en mer strukturerad och sammanhållen bild av de möjligheter som finns inom life science/hälsa och hur Sverige presterar.

Exempel på aktiviteter för den koordinerande funktionen:

• Kartläggning av hur Sverige presterar inom hela området ”Health research and innovation funding”. Arbetet bör innefatta jämförelser med jämförbara framgångsrika länder och även inkludera en sammanställning av starka forskningsgrupper och personer som söker och får finansiering och även de som har uppdrag i vetenskapliga kommittéer och högnivågrupper och liknande för att få en heltäckande bild av nuläget.

• Formulera en strategi och handlings- och kommunikationsplan, för att säkerställa fortsatt deltagande och som även omfattar plan för uppföljning av resultat och information till beslutsfattare, intermediärer, bidragsmottagare och sektorn/branschen.

• Kontinuerligt arbeta med att identifiera och uppmuntra kandidater till granskningsuppdrag, vetenskapliga kommittéer och högnivågrupper och arrangera kampanjer för att locka till deltagande. Visa på värdet av deltagande och uppmuntra genom att synliggöra och lyfta fram goda exempel. Se till att det är meriterande att ta på sig uppdrag.

Läs också: Forskningsproppen: Det sjunde förslaget

• Arbeta för ökat svenskt deltagande på av kommissionen arrangerade konferenser och matchmaking event, ex ” Horizon 2020 Health Partnering Day”, t.ex. med resebidrag.

6. Fortsatt stöd för deltagande av små företag: Det finns ett särskilt behov för stöd för små företags deltagande. Detta kan mötas genom fortsatt stöd till EU SME Support (finansierat av Vinnova och Tillväxtverket) som fungerar som ett ”grants office” för SMEer och som enligt myndigheterna arbetar nära NCP:er som deras ”förlänga armar”. EU SME support bör också tydligt utgöra en del av samordningsinsatsen som föreslås i rapporten: ”Översynen av NCP strukturen i Sverige” även om inte supporten är en formell del av NCP strukturen.

Varför?

En framgångsrik svensk life science-sektor är beroende av gränsöverskridande och internationell samverkan. Utöver satsningar på en sammanhängande värdekedja från forskning till innovation behöves ett tydligt stöd för internationaliseringsaktiviteter.

Arbetet med nästa ramprogram är påbörjat och nu gäller det att dra lärdom av vad som fungerat i nuvarande program och justera de delar som har en utvecklingspotential för att vara rustad inför Horizon Europe.

Här kommentarera Sara Gunnerås förslaget. Hon är director business and finance på SwedenBio. 

Håll dig uppdaterad med Life Science Sweden
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Får fram säkrare biomarkörer

EMA hittar hem

Flyttar in i skräddarsydda lokaler i januari.

Tecknar formuleringsavtal

”Det är den kombinerade tidsplanen som är attraktiv”

Hallå där Thomas Olin, vd för Kancera som har beslutat att utföra sista delen av sin fas Ib-studie i Finland. Hur kommer det sig att ni väljer att fortsätta just där?

Dåliga matvanor kostar miljardbelopp

Flyttar studie till Finland

Kancera flyttar fas Ib-studie från Sverige för att hålla tidsplanen – Tankar kassan genom emission.

Nyhetsbrev

Läkemedelsbolaget skänker ebolavaccin till WHO

Arkiv

Mindre antibiotika till människans bästa vän

Hundar får mindre antibiotika i Europa visar ny studie.

Nanexa får utökat USA-patent

Bioarctic avbryter studie – effekt uteblev

Reagerade på negativ interaktion – får pris

Krönika: Är det hundens eller drakens år i innovationssystemet i år?

Det finns en myriad av utlysningar och program i det svenska innovationssystemet. Att som innovatör och entreprenör hitta rätt väg är ingen enkel match skriver SwedenBios vd Helena Strigård i sin krönika.

Recipharm lägger miljardbud på brittiskt bolag

Tekniska framsteg i fokus

Hittar nya måltavlor för malaria

Ett internationellt forskarkonsortium där Umeå universitet är med har hittat hundratals nya måltavlor för framtidens läkemedel – ”Ett genombrott i malariaforskningen”

För få kollar sitt blodtryck

Jobb & Karriär
Hon tar plats på Biovica

Jobb & Karriär
Han lämnar Cyxone

Umeåbolag tecknar mångmiljonavtal

Ny kunskap om läkemedlet Litium

Mer avgaser vid bostaden ökar risken för stroke

Höga halter av trafikavgaser vid bostaden ökar risken för stroke. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet visat att det tidigare kända sambandet gäller även i miljöer där luftföroreningarna anses vara låga generellt.

Jobb & Karriär
Han leder Isofol

Jobb & Karriär
Norrländska cancerbolaget får ny vd

Jobb & Karriär
Blir vd för Boule diagnostics

Oasmias villkor klara

Mässling mycket farligare än man trott

Klaria säkrar patent genom bolagsförvärv

Nytt sätt att angripa virus får miljoner

Analytisk kemi nytt ben för Recipharm

Fyra dagar kvar till Bioscience

Forskningsproppen: Sjätte förslaget

Jobb & Karriär
Ny vd på Alteco

Jobb & Karriär
Rhovac får ny ordförande

Medtechbolag till biohubben

"Det ligger i allas intresse att samarbeta"

Jobb & Karriär
Blir kommunikationschef på Sahlgrenska Science Park

Se alla Medlemsnytt

Dolphin vätskeringvakuumpumpar

Workshop | Live Cell Imaging in Superresolution Mode

Cognate BioServices announces acquisition of Cobra Biologics

Effektiv vakuumförsörjning för tillverkning av husbilar

Mätteknik för vakuum i ny tappning

ZEISS Two-hour Seminar

ZEISS One-hour Seminar

Learn how you can benefit from ZEISS LSM 900 in less than an hour!

One-hour Seminar

Förberedd för industri 4.0: Ny lamellvakuumpump med tryckreglering

Med månadens ZEISS Quiz kan du testa dina kunskaper i mätteknik och fira vårt 100-årsjubileum

Med månadens ZEISS Quiz kan du testa dina kunskaper i mätteknik och fira vårt 100-årsjubileum

Om du är intresserad av "Live Cell Imaging in Different Technologies", är den här workshop för dig!

R 5 0760 A PLUS den intelligenta vakuumpumpen med integrerad frekvensomvandlare

Med månadens ZEISS Quiz kan du testa dina kunskaper i mätteknik och fira vårt 100-årsjubileum

Alitea-varumärket firar 40 år!

Förberedd för industri 4.0: Ny lamellvakuumpump med tryckreglering

Klovakuumpumpen Mink MV 0312 B från Busch Vakuumteknik – effektiv och tillförlitlig

R 5 0760 A PLUS den intelligenta vakuumpumpen med integrerad frekvensomvandlare

Om du är intresserad av ”super-resolution imaging”, så ska den här workshop vara bara för dig!

Om du är intresserad av ”super-resolution imaging”, så ska den här workshop...

Flexicon lanserar PF7

Sänd till en kollega

0.123