23948sdkhjf

Blodtest hittar tidig alzheimer

Test som utvecklats av forskare vid Göteborgs universitet detekterar alzheimer med ett enkelt blodprov.

Forskare vid Göteborgs universitet har utvecklat ett nytt test för diagnosticering av demenssjukdomen alzheimer genom analys av ett enkelt blodprov. Metoden går ut på analys av förekomsten av en specifik variant av proteinet tau i blodet.

Vid alzheimer blir tau fosforylerat och klibbar ihop sig till små nystan, så kallade neurofibriller, i hjärnan. Tillsammans med plack bestående av proteinet beta-amyloid utgör dessa neurofibriller en av två sjukliga förändringar i hjärnan hos personer med sjukdomen.

I det nya testet mäts förekomsten av en specifik variant av fosforylerat tau, P-tau 181, i blodprover med hjälp av metoden Single Molecule Array, Simoa. Den gör det möjligt att mäta lägre nivåer av proteinbiomarkörer än andra analysmetoder.

P-tau181 har tidigare kunnat mätas genom ett ryggvätskeprov, där nivån är betydligt högre än i blodprover. Dessutom kan neurofibriller påvisas med imagingtekniken PET. En nackdel med ryggvätskeprov är att det är svårt att göra i primärvården. Samtidigt är PET så pass dyrt att användningen begränsas. Därför kan det vara mycket värdefullt om tau även kan påvisas med ett blodprov.

Det nya testet har utvecklats under ledning av Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi, och Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Resultaten publiceras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Neurology.

Resultaten från studien visar att nivån av P-tau181 är kraftigt förhöjd vid alzheimer, även i den tidiga fasen av sjukdomen som kallas mild kognitiv störning. 

Nivån av det specifika P-tau181 i blodplasma korrelerade med nivån på ansamlingar av olika sorters tau i hjärnan, registrerade med PET-teknik. Blodtestet hittade även personer tidigt i sjukdomsprocessen, som hade plack men där PET-tekniken inte såg några förhöjda tau-nivåer.

Blodtestet kunde på ett effektivt sätt skilja alzheimer från andra hjärnsjukdomar, såsom frontallobsdemens och Parkinsons sjukdom.

– Vi tror att vårt blodtest kan få en mycket viktig framtida användning som screeningtest i primärvården, vilket vi också visade i en av delstudierna i vår artikel där vi just undersökte primärvårdspatienter som sökte för minnesstörning, säger Kaj Blennow i ett pressmeddelande.

– Vi tror också att nivån av P-tau181 i blodplasma kan vara en mycket viktig markör för att påvisa och följa effekten av de nya läkemedel mot alzheimer som i dag är under utveckling, tillägger Henrik Zetterberg.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078