23948sdkhjf

Ökad export för läkemedelsföretagen

Pandemin slog hårt mot kemiindustrin under våren. Men läkemedelsföretagen gick mot strömmen och hade en positiv utveckling. Stödet för den svenska hanteringen av pandemin minskar bland kemitekniska företag, enligt en ny rapport.

Det är kemiindustriernas branschorganisation Ikem som i sitt konjunkturbrev har sammanställt en rapport över det andra kvartalet i år, som till stor del har präglats av den pågående pandemin.

– Jämfört med exporten i stort har våra företag klarat sig bättre. Det beror framför allt på att läkemedelsföretagen har gått bra trots de tuffa tiderna, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Ikem, till Life Science Sweden.

Läkemedelsindustrin hade i april-maj en exporttillväxt på 26 procent. Sammantaget har ändå medlemsföretagen haft en tuff period. De Ikem-segment som hade sämst tillväxt var plast- och gummiindustrin, vilket berodde på kraftigt minskade leveranser till fordonsindustrin som har haft en mycket stor exportminskning.

Vad är det som har gjort att läkemedelsföretagen går bra?

– Konjunkturen är svajig, men inom medicin och hälsa är det högkonjunktur. Dessutom har vi stora och framgångsrika läkemedelsföretag som har produktion i Sverige, säger Carl Eckerdal och nämner Cytiva, Astra Zeneca och Pfizer.

Ikem har också frågat medlemsföretag om deras möjligheter att göra affärer har påverkats av den svenska coronasituationen. En fjärdedel av de svarande företagen bedömer att rödlistningen av Sverige till följd av höga dödstal och stor smittspridning under våren har påverkat eller riskerar att påverka dem negativt. Enligt Carl Eckerdal är det särskilt mindre företag som drabbas.

– Den generella bilden är att vi inte har tagit någon stor skada av den outsiderposition som vi nu befinner oss i. Stora företag har säljorganisationer på plats utomlands och har klarat sig väl trots krisen.

Men han påpekar att det bakom varje stort företag står 100-tals mindre bolag.

– Ser vi på de mindre företagen är det fler än tidigare som uppger att de har tagit eller riskerar att ta skada av rödlistningen av Sverige. De mindre företagen är ofta beroende av att kunna skicka säljare till andra länder för att sluta affärer och då är det inte bra att Sverige ligger på jumboplats vad gäller dödstal och smittspridning.

En majoritet av Ikems medlemmar anser att botten är nådd och att ekonomin nu vänder uppåt. Men återhämtningen kommer enligt branschorganisationen att ta lång tid.

Ikem samlar cirka 1 300 medlemsföretag inom plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. Medlemsföretagen står sammantaget för en femtedel av den svenska varuexporten. Enkäten som redovisas i konjunkturbrevet bygger på svar från 120 medlemsföretag som tillsammans omsatte 200 miljarder kronor 2019.

Den positiva exporttrenden för läkemdelsindustrin som framkommer i Ikems rapport är i linje med siffror från SCB som redovisas i Läkemedelsindustriföreningen Lifs tidning LIFe-time. Under första halvåret uppgick den svenska läkemdelsexporten till 72,8 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 35 procent jämfört med 2019.

Artikeln är en del av vårt tema om Keminyheter.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109