23948sdkhjf

Carolin Wiken: "Ta in kommunikations-expertis i styrelserna"

Morgondagens patienter är beroende av att svensk life science kan behålla sin attraktionskraft bland investerare. Därför är det extra viktigt för bioteknikbolagen att arbeta aktivt med sin kommunikation, skriver Carolin Wiken i en krönika.

Under de senaste åren har allt fler life science-bolag noterats på Stockholmsbörsens huvudlista och tillväxtmarknaden First North, enligt data som Paues Åberg Communications sammanställt. Samtidigt har både antalet nyemissioner inom sektorn och värdet av dessa ökat.

Totalt emitterade sektorn nya aktier för drygt 20 miljarder kronor 2020, vilket kan jämföras med drygt 2 miljarder 2011. Antalet emissioner ökade samtidigt från 15 till 116 stycken. Antalet börsnoteringar var som högst 2017 då 24 life science-bolag noterades. Därefter sjönk antalet börsnoteringar för att 2020 återigen börja stiga. I skrivande stund är 15 börsnoteringar registrerade som genomförda och kommande 2021, enligt nyemissioner.se.  

 Att life science-sektorn i allt större utsträckning finansierat sig via börsen bottnar i brist på riskvilligt kapital eller så kallat venture capital och börsen har därför varit den mest betydelsefulla finansieringskällan för svenska life science-bolag. Bristen på venture capital gör också att svenska bolag går till börsen i ett tidigare skede än i exempelvis USA.  

Även om sektorn som helhet utvecklats starkt finns det stora skillnader i hur de olika subsektorerna förväntas utvecklas framöver och specialistinvesterarnas vilja att investera kommer troligen också att skilja sig åt. Bolag inom diagnostik och medicinteknik pekas av vissa ut som mer intressanta att investera i än de rent läkemedelsutvecklande bolagen

Anledningen är att de läkemedelsutvecklande bolagen har en lång kommersialiseringsresa och därmed är förknippade med en betydande risk. Det gör att dessa bolag blir mer beroende av finansiering från generalistinvesterare och privatpersoner.  

Det gör det extra viktigt för bioteknikbolagen att arbeta aktivt med sin kommunikation för att underlätta för investerare att värdera bolagens aktier på ett rättvisande sätt och underlätta för de kapitalanskaffningar bolaget behöver genomföra för att finansiera forskningen.

Bristande information eller felutställda löften leder till felaktiga förväntningar och stor frustration bland privatinvesterare över hur och när bolagets läkemedelskandidater når marknaden och patienter kan börja behandlas. Det riskerar inte bara att skada förtroendet för det enskilda bolaget utan för hela sektorn.  

Därför är Sweden Bios nyligen framtagna branschstandard för informationsgivning för life science-bolag i utvecklingsfas ett välbehövligt initiativ för sektorns långsiktiga finansieringsmöjligheter. Branschstandarden som tagits fram tillsammans med flera kapitalmarknadsaktörer ska hjälpa bolagen att beskriva var i utvecklingsfasen de befinner sig. Det är bra men fler frivilliga åtaganden likt detta behövs. Varför inte ta in kommunikationsexpertis i styrelserna? Det är nåt för valberedningarna att fundera över! 

Många svenska bioteknikbolag har i sina forskningsportföljer läkemedelskandidater som kan bli ett behandlingsgenombrott om de når hela vägen till marknadsgodkännandeMen om bolagen misslyckas med att begripliggöra sin verksamhet och skapa rimliga förväntningar bland investerarna riskerar finansieringen att strypas och patienter får vänta ännu längre på nya behandlingsmöjligheter. 

Den 26 maj arrangerar vi på Paues Åberg Communications ett frukostseminarium på temat ”Så kan life science-bolag bli ännu mer attraktiva för investerare” tillsammans med Sweden Bio. Mer information kommer att finnas på vår hemsida. Välkomna att delta! 

Artikeln är en del av vårt tema om Krönika.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Novo Nordisk vill köpa fransk samarbetspartner
Nanopartiklar ska hjälpa till att hitta lungsjukdom
Hon blir ny chefsjuksköterska på Danderyds sjukhus
Nanexa utvecklar depåberedning av diabetes- och fetmaläkemedlet Saxenda
Neogap får EU-patent
Index Pharmaceuticals tecknar japanskt licensavtal

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094