23948sdkhjf

40 miljarder i satsningar i Öresundsregionen – ”En enorm investeringsvåg”

Medicinska företag i Öresundsregionen investerar som aldrig förr, visar en ny rapport.

Öresundsinstitutet och Medicon Valley Alliance har tagit fram uppgifter om investeringar hos företag i life science-sektorn i Öresundsregionen. Sedan 2017 har det genomförts eller beslutats om investeringar på sammantaget mer än 30 miljarder danska kronor, vilket motsvarar cirka 42 miljarder svenska kronor.

– Det är en enorm investeringsvåg. Det investeras i utbyggnad av fabriker, forskningsanläggningar och huvudkontor, säger Johan Wessman, vd för Öresundsinstitutet.

Uppgifterna finns i slutrapporten för projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative som ska publiceras i slutet av maj och som Life Science Sweden har tagit del av innehåll från. Bakom rapporten står Öresundsinstitutet och Medicon Valley Alliance.

Öresundsregionens life science-kluster inkluderar företag och organisationer i de östra delarna av Danmark och de södra delarna av Sverige. De medicinska företagen i Köpenhamn och Skåne samt universiteten och sjukhusen i Köpenhamn, Malmö och Lund är exempel på viktiga aktörer i regionen.

Den enskilt största investeringen står Novo Nordisk för, framgår det av rapporten. Den danska läkemedelsjätten investerar cirka 17 miljarder danska kronor (24 miljarder svenska kronor) i fabriker och produktionsanläggningar i Kalundborg på västra Själland i Danmark. Redan idag produceras ungefär hälften av alla länders insulin i Kalundborg, som är en hamnstad med knappt 17 000 invånare. Den produktionen ökar nu ytterligare.

En annan stor investerare i regionen är Fujifilm Diosynth Biotechnologies, det japanska fotoföretagets gren för life science, som ska investera 6 miljarder danska kronor (drygt 8 miljarder svenska kronor) i en utbyggnad av företagets anläggning på Själland.

Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative är ett EU-projekt med syfte att öka kunskapen om och kartlägga life science-företagen i Öresundsregionen. Den 30 maj presenteras slutrapporten i projektet. Projektet genomförs av Medicon Valley Alliance och Öresundsinstitutet. Region Skåne och Region Själland bidrar med finansiering.

Källa: Öresundsinstitutet

De största investeringarna sker på den danska sidan av sundet som också står för lejonparten av regionens life science-sektor. Sammantaget finns nästan 65 000 anställda i branschen i Öresundsregionen, enligt den definition av life science som Öresundsinstitutet
och Medicon Valley Alliance använder sig av. Av dessa arbetar endast 7 500 i Sverige.

Men Johan Wessman framhåller att det även i de svenska delarna av regionen nu görs stora investeringar och att det händer mycket inom skånsk life science.

– När vi undersökt en femårsperiod tillbaka ser vi att antalet anställda inom life science i Skåne har ökat med 1 500 personer. Vi ser stora satsningar i investeringskapital i de skånska nya uppstartsbolagen som har vetenskapsparkerna Medicon Village i Lund och
Medeon i Malmö som sina främsta sajter.

Johan Wessman berättar att 90 bolag har tillkommit i branschen i Skåne de senaste 5 åren, varav 60 i Lund.

– Det finns mycket i forskningsmiljön, framför allt i Lund, som genererar nya bolag.

Tidigare i år publicerade Stockholm Science City en rapport som pekar på en kraftig expansion av life science-sektorn i Stockholm-Uppsalaregionen och både Öresundsregionen och Stockholm-Uppsala har målsättningen att höra till toppskiktet i världen inom
life science.

Johan Wessman anser att de nordiska länderna bör lägga fram en gemensam life science-strategi för att få synergieffekter.

– Om den fulla potentialen i Danmarks och Sveriges life science-kluster ska nyttjas vore det bra om länderna kunde enas om en nordisk life science-strategi och till exempel arbetade för att universitet och forskningscentra lättare kan arbeta över nationsgränserna. Var för sig är
de nordiska länderna små ur ett internationellt perspektiv medan Norden som en enad aktör har betydligt större kraft, säger han.

Stora investeringar i Medicon Valley

Novo Nordisk investerar 17 miljarder danska kronor (24 miljarder SEK) i tre nya fabriker och produktionsanläggningar i Kalundborg samt utbyggnad av befintliga
anläggningar. Investeringen väntas ge cirka 400 nya jobb när utbyggnaden är klar år 2027.

Fujifilm Diosynth Biotechnologies köpte 2019 Biogens fabrik i Hilleröd för 6 miljarder danska kronor (drygt 8 miljarder SEK). Företaget ska investera i utbyggnad för ytterligare 6 miljarder danska kronor fram till 2023. Investeringen väntas ge 300 nya jobb.

Leo Pharma investerar 1,5 miljarder danska kronor (2,1 miljarder SEK) i en ny fabrik i Ballerup.

Chr. Hansen investerar 1,5 miljarder danska kronor i en ny fabrik i Kalundborg, vilket väntas ge 150-200 nya jobb.

Källa: Öresundsinstitutet och Medicon Valley Alliance

Fotnot: Uppgifterna ovan avser investeringar i life science-företag, inkl. beslutade men ännu ej genomförda, i Medicon Valley 2017-2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109