23948sdkhjf

Forskning om tarmar och gener gav unga forskare miljonpris

Viktiga upptäckter om tarmarnas immunförsvar och hur generna skiljer olika individer åt hör till den forskning som belönas med det prestigefyllda Göran Gustafsson-priset.

Priset, som är förbehållet forskare som inte är äldre än 45 år, delas i år av fem forskare som får sex miljoner kronor vardera, varav 300 000 är ett personligt pris och resten ett forskningsanslag fördelat på tre år.

En av pristagarna är Jenny Mjösberg, professor i vävnadsimmunologi vid Karolinska institutet, som får priset i medicin för sina "framstående bidrag till förståelsen av medfödda lymfoida cellpopulationer och deras roller i mänsklig sjukdom”.

I samband med hennes studier av lymfocyter har en helt ny celltyp uppenbarat sig. Jenny Mjösberg hoppas nu kunna identifiera de tarmlymfocyter som bidrar till sjukdomen IBD och kolorektal cancer.

– Det vi vill åstadkomma med vår forskning är först och främst att skapa en större förståelse för immunsystemet i tarmen hos människan som man fortfarande inte vet tillräckligt mycket om. Det kan göra det möjligt att hitta nya mål för behandling i framtiden, säger hon i ett pressmeddelande.

I kategorin molekylär biologi går priset till Tuuli Lappalainen, professor i genetik vid KTH och Scilifelab, för "banbrytande studier av hur genetiska skillnader mellan individer påverkar genreglering”.

Hennes forskargrupp fokuserar inte på någon särskild sjukdom utan undersöker hela arvsmassan genom att samla in stora datamängder om genom och genuttryck från vävnadsprover, och även genom experiment med Crispr-teknik för att förändra arvsmassan i odlade mänskliga celler.

– I grund och botten vill vi försöka förstå den genetiska uppbyggnaden som ligger bakom mänsklig diversitet, varför vi alla skiljer oss åt från varandra. Det inkluderar naturligtvis risken för att få sjukdomar men spelar även en roll för andra mänskliga egenskaper, säger Tuuli Lappalainen i pressmeddelandet.

Övriga pristagare är Kimberly Dick Thelander, professor i materialvetenskap vid Lunds universitet, för studier om nanokristaller och halvledare, Ilona Riipinen, professor i atmosfärsvetenskap vid Stockholms universitet, för forskning kring aerosolers påverkan på luft och klimat, samt Fredrik Viklund, professor i matematik vid KTH, för forskning inom ett nytt matematiskt fält: stokastisk konform geometri.

Göran Gustafsson-prisen har funnits sedan 1991 och skapades efter en donation av entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919–2003).

Kandidaterna nomineras av svenska universitet och högskolor, granskas av Kungliga Vetenskapsakademien utses sedan av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.099