23948sdkhjf

Swelife: Nu krävs gemensamma krafttag för svensk life science

DEBATT: Efter årsskiftet har life science-frågorna hamnat i skymundan för andra frågor på den politiska agendan. Det är viktigt att vi inte tappar den framdrift som hela sektorn fick med en nationell life science-samordnare, ett life science-kontor och en nationell life science-strategi. Handen på hjärtat, vem äger life science-frågan?

Vi – som representerar Swelife, det nationella strategiska innovationsprogrammet för hälsa och life science – menar att det krävs en långsiktigt förankrad strategi, en bred politisk förankring, ett starkt life science-kontor och ett samlat life science-ekosystem för ett starkt konkurrenskraftigt life science i Sverige.

Hälsa och life science utgör ett komplext system som spänner från att förebygga till att upptäcka, behandla och vårda. För att vi med full effekt ska kunna fortsätta att bidra till bättre hälsa och tillväxt för Sverige krävs en samlande kraft som involverar och enar alla aktörer inom hälsa och life science för att uppnå:

· En tydlig målbild och gemensam vision

· En uppdaterad strategi och handlingsplan

· En koordinerad samverkan mellan berörda departement, ekosystemets aktörer och mellan olika initiativ

· Ett modigt ledarskap som skapar tillit och tar ansvar

· Nödvändiga resurser i form av kompetens och kapital för långsiktigt hållbara satsningar och engagemang som gör svensk life science framgångsrikt och konkurrenskraftigt

· En inkluderande gemensam röst för life science-ekosystemet

Alla aktörer vet vad som behöver göras, vilja och drivkraft finns i ekosystemet – men för tillfället är det oklart vem som håller i ratten.

Så vi behöver inte fler utredningar. Vi ska inte ha någon ny myndighet. Vi behöver en långsiktig samordningsfunktion med resurser i form av både kompetenser och kapital som kan realisera sektorns innovations- och utvecklingskraft.

För att detta ska lyckas behövs ett permanent nationellt life science-kontor med en samordnare och resurssatt kansli som leder arbetet – med en bred politisk förankring.

Vi vill uppmana till tydligt politiskt ledarskap för hälsa och life science i Sverige!

Eva Sjökvist Saers, ordförande Swelife

Peter Nordström, programchef Swelife

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078