23948sdkhjf

Lif om nya utredningsförslaget: "Kan vända den negativa trenden"

Förslaget om att samla aktörerna inom kliniska läkemedelsprövningar i ett nationell partnerskap får tummen upp av branschorganisationen Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

– Det är en framgångsfaktor som kommer bidra till att flytta fram positionerna, säger Frida Lundmark, sakkunnig inom life science på Lif, i en kommentar.

Peter Asplund, verksamhetschef i Region Örebro, har på regeringens uppdrag utrett varför de företagsinitierade kliniska prövningar minskat över tid i Sverige, och vilka åtgärder som bör vidtas.

På torsdagen offentliggjordes utredningen, som Life Science Sweden tidigare rapporterat. Huvudförslaget är att inrätta Swetrial, ett nationellt partnerskap dit industriföreträdare i life science-sektorn och regionala företrädare för hälso- och sjukvårdens sex samverkansregioner bjuds in av socialdepartementetet.

Det är helt i linje med vad Lif har föreslagit, enligt Frida Lundmark.

- Att utredningen delar bilden av att starkare samverkan behövs är bra. Vi tolkar det dessutom som att det är ett ambitionsdrivet partnerskap där de som vill vara med och driva arbetet är välkomna att delta.

Utredningen föreslår bland annat att de kliniska prövningsenheter som uppfyller Swetrials krav ska kunna ansöka om medel för att utveckla sin verksamhet, och exempelvis utöka personalstyrkan.

– Det kommer bidra till att öka enheternas kapacitet och leveransförmåga. Förutsättningarna för att genomföra kliniska prövningar och ett effektivt, förutsägbart ekosystem är centralt när internationella företag väljer vilka länder de vill satsa på och ha verksamhet i, säger Frida Lundmark.

– Vi hoppas att utredningens åtgärdsförslag nu realiseras så att vi kan vända den negativa trenden.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) framhåller i ett pressmeddelande att det är viktigt för kompetensutvecklingen av svensk hälso- och sjukvård att kliniska prövningar bedrivs i det svenska vårdsystemet.

– Det ger patienter i Sverige tillgång till ännu inte etablerade terapier och skapar mottagarkapacitet för nya slags avancerade terapier. Vi hoppas att förslagen i utredningen ska bidra till en utvecklad tvärsektoriell samverkan som skapar nytta i hela systemet, säger han.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094