23948sdkhjf

Utredare: Så ska Sverige få fler kliniska prövningar

Inrätta ett brett nationellt partnerskap för att förbättra förutsättningarna för kliniska prövningar i vården. Det föreslår en statlig utredning.

Utredningen har haft i uppdrag att hitta svar på varför de kliniska läkemedelsprövningarna, framförallt de företagsinitierade, minskat över tid, och hitta förslag på lösningar.

En av åtgärderna som förordas av utredningsmannen Peter Asplund, verksamhetschef i Region Örebro, är att industriföreträdare i life science-sektorn och regionala företrädare för hälso- och sjukvårdens sex samverkansregioner på inbjudan av socialdepartementen ska gå ihop i ett särskilt partnerskap, Swetrial.

Detta föreslås bland annat ta fram en nationell handlingsplan för kliniska prövningar, som ska ha ett uttalat nyttoperspektiv att främja patienters, hälso- och sjukvårdens och life science-sektorns intressen.

Swetrial ska också innefatta ett antal nationella tematiska nätverk och ett nationellt kansli för regional samordning, placerat vid ett värduniversitetsjukhus.

"Vi föreslår att staten tar en aktiv roll i att finansiera det nationella kansliet genom årliga anslag samt tar ansvar att samordna de nationella nätverken", skriver utredaren.

I betänkandet föreslås även att statliga medel avsätts för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet att genomföra kliniska prövningar.

Kliniska Studier Sverige, som är ett samarbete mellan landets sex sjukvårdsregioner, bör omorganiseras, enligt utredaren, som menar att de regionala nodernas uppdrag bör riktas specifikt mot den akademiska forskningen och kliniska studier. Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet om kliniska studier föreslås upphöra, liksom uppdraget till Vetenskapsrådet om statistik och information inom området.

"Som ett resultat av det förändrade uppdraget och organisationen av Kliniska Studier Sverige omfördelas medel till förmån för etablering och drift av Swetrial", skriver utredningen.

Andra förslag som framförs är investeringar i kompetensförsörjning och vidareutbildning av klinisk forskningspersonal, statligt stöd till regionala biobankscentra och till Biobank Sverige, samt förbättrad nationell statistik om kliniska prövningar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109