23948sdkhjf

Blodtest från Roche ska ge tidig Alzheimersdiagnos

Det schweiziska läkemedels- och diagnostikbolaget Roche har tagit fram ett blodtest som ska underlätta diagnostiken inom Alzheimers sjukdom.

– Det vi har tittat på tillsammans med ledande läkare är att se till vad som är några av de största behoven för patienterna i nuläget, säger Bruce Jordan, med ansvar för individualiserade hälsovårdslösningar inom neurologi och allmänmedicin vid Roche till Nyhetsbyrån Direkt.

Marknadsundersökningar med uppgifter från ett stort antal kliniker visade behovet av "ett test som kan utesluta Alzheimers så att vi kan prioritera resurser för att påskynda patienter mot sjukdomsmodifierande läkemedel.

Med hjälp av Roches diagnostiska test ska en läkare vid negativt testresultat kunna känna sig trygg med att skicka patienten på remiss för vidare utredning för andra sjukdomar. I dessa fall måste det dock stå klart att patienten inte lider av Alzheimers sjukdom.

Behovet av att kunna ställa en tidig diagnos inom Alzheimers sjukdom ökar i takt med att sjukdomsmodifierande behandlingar kommer ut på marknaden. I USA finns i nuläget två sådana läkemedel på marknaden, Biogens Aduhelm och Bioarctics Leqembi som utvecklats i samarbete med japanska Eisai. Gemensamt för dessa läkemedel är att behandlingen måste inledas i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet.

Enligt organisationen Alzheimers Disease International har patienter som fått diagnosen Alzheimers sjukdom i genomsnitt väntat 2,8 år på diagnos, räknat från att de första symtomen av sjukdomen uppenbarar sig.

Området för biomarkörer och diagnostik av Alzheimers sjukdom rönte ett stort intresse under den nyligen avslutade AD/PD 2023 kongressen i Göteborg. Flera vetenskapliga sessioner ägnades åt detta ämne.

Professor Oskar Hansson vid Lunds universitet talade under kongressen om blodbaserade biomarkörtester (BBM). Under en presentation nämnde han att han tror på en bred användning av blodbaserade biomarkörstester om ett antal år.

Även professor Charlotte Teunissen vid Amsterdam University Medical Centers stämde in i att bred användning av blodbaserade biomarkörstester kan bli fallet om 3-5 år, men att det innan dess kommer att behövas lite mer forskning. Förhoppningsvis kan dessa tester enligt Teunissen användas i primärvården om några år.

Exakt hur forskarkåren vill använda BBM inom Alzheimers sjukdom tycks dock fortfarande vara föremål för diskussion. Professor Oskar Hansson talade om att BBM-tester ska användas för patienter med symtom i nuläget, men ännu inte för patienter med mild kognitiv störning.

Under en vetenskaplig session sponsrad av Roche berättade professor Soeren Mattke om hur blodtester inom Alzheimers sjukdom skulle kunna minska bördan på vården. Om enbart patienter som fått ett positivt svar på ett sammanfattande kognitivt test och ett positivt blodtest skulle remitteras till minnesspecialister i USA skulle det finnas tillräckligt med kapacitet att klara av att diagnostisera patienterna i landet med mer invasiva tester såsom CSF/PET, det vill säga mätning av hjärn- och ryggmärgsvätska, så kallad CSF-testning, eller PET-undersökningar, en avbildningsteknik av hjärnan. Utan hjälp av dessa tester skulle dock behovet av patientbesök inte kunna klaras av med det tillgängliga antalet patientbesök hos specialister.

Professor Henrik Zetterberg beskrev under kongressen ett arbetssätt där mätning av proteinet fosforylerat tau i blodet kan användas för att optimera det diagnostiska vårdflödet. Biomarkören skulle då ge stöd till kliniska beslut, där patienter med hög sannolikhet kan få en diagnos medan patienter med symtom, men låg sannolikhet för Alzheimers sjukdom, kan utredas för andra demenssjukdomar. En patientgrupp med medelhög sannolikhet, omfattande 20-30 procent av individerna, skulle dock fortsatt behöva testas vidare för Alzheimers sjukdom med hjälp av mätning av CSF-testning eller PET-undersökningar.

Bruce Jordan från Roche är också tydlig med att företagets blodtest inte har avsikten att, till exempel, helt ersätta ryggmärgsvätskeprover och PET-undersökningar i samband med diagnos av Alzheimers sjukdom.

– Du behöver fortfarande bekräftelse av amyloidinlagring. Biomarkörerna som vi har valt – vi har tittat på många – har vi avgränsat oss till två biomarkörer, fosforylerat tau 181 och APOE4 som en kombination, säger Bruce Jordan.

Blodet i Roches test analyseras vid ett sjukhuslaboratorium, men själva blodprovet kan utföras av en läkare på annan ort för att sedan skickas till labbet. När blodet finns på plats för att analyseras tar själva utvärderingen med Roches test 18 minuter.

Nyhetsbyrån Direkt ställer frågan om hur tillgången på dessa laboratorium som kan använda Roches blodtest ser ut i Sverige.

– De flesta större städer i Sverige har ett sjukhuslaboratorium som kan använda Roches blodtest. I Göteborg finns det tre stycken, säger Louise Levander som arbetar på Roche Diagnostics som marknadsanalytiker.

För att Roches blodtest ska vara aktuellt att användas kräver det att en läkare har uppmärksammat en kognitiv försämring hos sin patient.

– Om läkaren inte kan påvisa det (kognitiv försämring, Direkts anm) med ett minnestest får patienter generellt sett i samhället inte något biomarkörstest. Det kräver att patienten har symtom och att läkaren identifierar någon form av kognitiv försämring, säger Bruce Jordan.

Priserna för Roches blodtest sätts lokalt, men för närvarande ligger fokus på en prospektiv studie som kan validera testet.

– Det är väldigt ovanligt i vår bransch att göra prospektiva studier. I läkemedelsindustrin är det däremot vanligt. Vi investerar nu i en stor global kognitiv studie för att bevisa den kliniska användbarheten av testet. När vi har kommit längre fram med det kommer vi börja ta fram hälsoekonomiska bevis över kostnader och nyttan som kommer att utgöra underlag för prisdiskussioner, säger Bruce Jordan.

Roche har haft en dialog med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om den planerade studien och har nu fått den återkoppling som bolaget behöver för att gå vidare med studien.

– Nu håller vi på att dra igång studien. Vi förväntar oss att studien kommer att pågå under 18 månader, säger Bruce Jordan.

Med tanke på att det saknas tillförlitlig incidensdata inom tidig Alzheimers sjukdom är det enligt Bruce Jordan svårt att svara på exakt hur många patienter som kommer att krävas för den prospektiva studien, men att det kommer att handla om hundratals patienter står redan klart.

Förhoppningen är att Roches test på sikt ska implementeras i primärvården och inte bara bland specialister inom området för Alzheimers sjukdom. På AD/PD 2023 kongressen uppgav flera ledande forskare och professorer inom området att det kommer att krävas såväl utbildning som bevis för de blodbaserade biomarkörtesterna inom Alzheimers sjukdom innan de kommer att få en bredare användning inom primärvården. Att bara tillhandahålla testerna till primärvården utan ytterligare åtgärder skulle enligt dem inte leda till någon större förändring i hur patienter diagnostiseras med Alzheimers sjukdom.

Roche meddelade den 22 mars att bolaget har inlett ett samarbete med den amerikanska läkemedelsjätten Eli Lilly kring sitt diagnostest. Nyhetsbyrån Direkt ställer frågan om vad som ligger till grund för samarbetet.

– Vad vi vet om Alzheimers och neurologi i allmänhet är att för att kunna accelerera är det bättre att arbeta tillsammans med andra. Vi arbetar nära läkare och det akademin, speciellt här i Sverige. Partnerskap har etablerats både med professorerna Kaj Blennow och professor Henrik Zetterberg vid Göteborgs universitet samt Oskar Hansson i Lund, säger Bruce Jordan.

Roche valde under december 2022 att lägga ned utvecklingen av läkemedelskandidaten gantenerumab efter att resultat från två fas III-studier inte visat önskade resultat men Roche har några molekyler som är i tidig utveckling och riktade mot Alzheimers sjukdom. Utöver detta tittar bolaget på flera angreppssätt inom sin diagnostikverksamhet.

Eli Lilly och Roche samarbetar över hela forskningsfältet, vilket kommer att vara avgörande för att accelerera ekosystemet för att hjälpa till med en snabb och korrekt diagnos av Alzheimers. Eli Lilly har expertis inom in vivo-diagnostik genom sitt dotterbolag Avid Radiopharmaceuticals, inklusive ett kontrastmedel vid PET-undersökningar som synliggör placket i hjärnan som kallas beta-amyloid.

– För alla läkemedelsbolag är diagnostikdelen nödvändig. För att alla ska kunna lyckas behöver diagnostester få en bredare spridning och vara mer tillgängliga tidigare i patienternas resa. Genom att kombinera våra styrkor är vi snabbare och bättre än om vi verkar på egen hand, säger Bruce Jordan.

Under AD/PD 2023 pekades klasserna för gammasekretas-modulatorer samt BACE-hämmare ut som extra intressanta områden där forskning pågår inom Alzheimers sjukdom. Roche är tillsammans med svenska Alzecure Therapeutics bland dem som har molekyler inom gammasekretas-modulatorer.

Ett annat intressant område inom Alzheimers sjukdom där forskning pågår uppgavs vara studier inriktade på inflammation. Tre projekt fick här ett litet extra erkännande. Dels danska Novo Nordisk fas III-studie med semaglutid, med samma aktiva ingrediens som i diabetesläkemedlen Rybelsus och Ozempic samt fetmaläkemedlet Wegovy. Två fas II-studier framhölls också lite extra, canakinumab i fas II som säljs av Novartis under varumärkesnamnet Ilaris mot vissa inflammatoriska sjukdomar samt lenalidomid i fas II som marknadsförs av Bristol Myers Squibb via det förvärvade Cellgene vid behandling inom vissa blodcancerformer såsom multipelt myelom.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.626