23948sdkhjf

Covidvaccineringen utvärderad: Godkänt – med undantag

Genomförandet av vaccineringen mot covid-19 i Sverige får överlag ett gott betyg av regeringens särskilde utredare, som samtidigt ser utrymme för förbättringar vad gäller vissa riskgrupper.

Utredaren Anders W Jonsson gav en eloge till regionerna när han presenterade sin utvärdering av massvaccinationen.

– De lyckades på kort tid öka vaccinationskapaciteten, och vi kunde se att tillgången till vaccin och antalet vaccinationer följde varandra väl, sa han vid en pressträff på onsdagen.

Han menar att vaccinationstäckningen generellt har varit god i förhållande till de mål som satts upp, men också att man lyckats mindre väl i vissa grupper.

– En del av prioriterade riskgrupperna kom inte alls väl ut. Det gäller exempelvis de med psykisk sjukdom eller nedsatt kognitiv förmåga, där var resultaten inte bra.

Den väg Sverige valde för att få tillgång till vaccin, ett gemensamt agerande i EU, var lyckad, enligt utredaren, som även berömde E-hälsomyndighetens snabba framtagande av ett system för att tillhandahåll covidbevis.

Däremot ser han ett behov av förbättringar vad gäller uppföljning, erfarenhetsspridning och utvärdering.

En flaskhals som noterats är bristen på sjuksköterskor och läkare som får ordinera vaccin. Därför föreslår utredaren att Socialstyrelsen i händelse av en pandemi ska ta fram en snabbutbildning i ordination av pandemivaccin som ger legitimerade sjuksköterskor den befogenheten.

En faktor som krånglade till det för vaccinatörerna under pandemin är patientlagens skrivning om att patienten har rätt att välja mellan likvärdiga behandlingsalternativ – som till exempel mellan olika vaccin.

Det skapade problem. Vi föreslår en lagändring som innebär att den regeln inte gäller under en pandemi, sa Anders W Jonsson.

Han menar också att regeringen bör utreda en förändring av de regler som kräver att bägge vårdnadshavarna måste samtycka till vaccination av en minderårig – en regel som ställt till problem på framförallt skolor som tvingats vänta på ifyllda blanketter från bägge föräldrarna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078