23948sdkhjf

Cancerstudie stoppas i förtid

Lungcancerpatienter med dålig prognos överlevde signifikant längre tack vare en ny kombinationsbehandling. Nu avbryts studien som omfattat 1 157 patienter.
Lungcancerpatienter lever längre utan att sjukdomen förvärras när de behandlas med Tarceva som tillägg till Avastin. Resultaten från fas III-studien ATLAS är så positiva att den stoppas i förtid. ATLAS är en fas III-studie på patienter med icke småcellig lungcancer, NSCLC. Den placebokontrollerade multicenterstudien har omfattat 1 157 patienter. Studiens primära effektmått är att signifikant förlänga tid till dess sjukdomen förvärras. Målet har uppnåtts i förtid, och därför stoppas studien efter en delanalys.

Tarceva, med aktiv substans erlotinib som tillägg till Avastin (bevacizumab), har getts som första linjens underhållsbehandling efter initial behandling med Avastin plus cytostatika. Resultaten visar att kombinationen signifikant förlänger den tid patienten lever utan att sjukdomen förvärras, jämfört med underhållsbehandling med Avastin plus placebo.

- De flesta patienter med metastaserad lungcancer har en dålig prognos. Därför är resultaten goda nyheter, eftersom en förlängning av tiden som patienten lever utan att sjukdomen förvärras är ett viktigt mål med behandlingen, säger Claes Mercke, onkolog och professor vid Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Atlas är den andra studien som visar Tarcevas effekt på metastaserad lungcancer. Fullständiga resultat från både den tidigare studien Saturn och Atlas kommer att presenteras i maj på kongressen ASCO i USA.

I Sverige får omkring 3 000 personer lungcancer varje år. Icke-småcellig lungcancer svarar för omkring 85 procent av fallen. Lungcancer är den cancersjukdom som skördar flest liv i Sverige.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078