23948sdkhjf

Gamla gubbar luktar godast

Fjärilshonor använder sig av doftämnen för att hitta den perfekta partnern och kan avgöra både ålder och geografiskt ursprung genom att lukta på hannarna.
Doftämnen, feromoner, spelar en viktig roll i djurvärlden när det gäller attraktion och parning. Insektshonor skickar till exempel ut speciella feromoner för att locka till sig hanar när hon vill para sig. Hanarna utsöndrar i sin tur dofter som tilltalar honorna.

Forskare vid Lunds universitet har i en ny undersökning studerat hur feromoner påverkar valet av partner hos majsmott. Majsmott är en liten fjäril som ofta skadar människans odlingsgrödor, speciellt majs. Majsmott finns i södra och mellersta Europa, men också har påträffats i södra Sverige. Genom att förstå fjärilens livscykel och hur den förökar sig, hoppas forskarna kunna styra den med hjälp av artens egna doftämnen istället för att använda kemiska gifter. Målet är att på så sätt kunna minska skadorna på grödan.

Studien visar att hanars och honors doftproduktion styrs av samma gener och att de använder liknande feromoner för att kommunicera med varandra i samband med parning.

Resultaten visar också att honorna kan urskilja var hannarna kommer ifrån med hjälp av feromonerna, liksom hur gamla hannarna är. Kanske kan honorna till och med avgöra om hannarnas gener är något att satsa på när det gäller parning. I så fall bidrar skillnaderna i feromoner till att driva evolutionen framåt hos fjärliarna.

För att undersöka om doftämnena kanske bidrar till utvecklingen av nya arter har forskarna analyserat feromonernas sammansättning. De har också tittat på arvsmassan hos fjärilshannar från bland annat Frankrike, Ungern och Slovenien. Resultaten visar att hanarnas feromoner skiljer sig åt beroende på deras geografiska ursprung.

Majsmottshonorna som undersöktes i studien verkar föredra äldre hanar som producerar ett särskilt feromon. Detta urval ökar isoleringen mellan majsmott från olika områden, vilket i sin tur kan göra att nya arter av fjärliar uppstår.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063