23948sdkhjf

Lägger bud på Allenex

Amerikanska Caredx bjuder 2,50 kronor per aktie i diagnostikbolaget.
Amerikanska Caredx, som är noterat på Nasdaq och som är ett bolag inom molekylär diagnostik, lägger bud på det Stockholmsbaserade diagnostikbolaget Allenex.

Aktieägarna i Allenex , förutom Midroc Invest, Fast Partner och Xenella Holding som kontrollerar cirka 78 procent av aktierna i Allenex, erbjuds att överlåta samtliga sina aktier i Allenex i utbyte mot ett vederlagsalternativ bestående av kontanter eller ett vederlagsalternativ bestående av en kombination av kontanter och stamaktier i CareDx.

Majoritetsägarna erbjuds och har åtagit sig att sälja sina aktier i Allenex i erbjudandet för ett kombinerat vederlagsalternativ som till form och värde är identiskt med det tidigare men där del av kontantdelen utgörs av en villkorad uppskjuten kontantdel som vid full utbetalning är identisk med vederlaget som erbjuds under det kombinerade Vederlagsalternativet, det "Uppskjutna Vederlagsalternativet".

Kontanta vederlagsalternativ: Caredx erbjuder ett kontant vederlag om 2,50 kronor per Allenex-aktie. Det motsvarar ett totalt värde om cirka 301 miljoner kronor. Premie cirka 24 procent.
Kombinerat vederlagsalternativ: Caredx erbjuder 1,731 kronor per Allenex-aktie och 0,01298 Caredx-aktier per Allenex-aktie. Det värderar varje Allenex-aktie till cirka 2,42 kronor och motsvarar ett totalt värde om cirka 291 miljoner kronor. Premie om cirka 20 procent.

Allenex styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera budet, som lades på onsdagsmorgonen.

- Det är styrelsens bedömning att Allenex och Budgivaren på ett bra sätt kompletterar varandra, såväl geografiskt som vad gäller produktportfölj. I sin samlade bedömning har styrelsen även beaktat utsikterna för Allenex som ett självständigt bolag och de risker som är förknippade med ett sådant scenario. Styrelsen noterar att bolaget de senaste åren uppvisat en stabil ökning av såväl omsättning som rörelseresultat. Styrelsen bedömer att den trenden sannolikt kommer att vara fortsatt positiv. Samtidigt är Allenex verksamt på en mycket konkurrensutsatt och föränderlig marknad. För att på bästa sätt realisera bolagets potential vore en starkare finansiell ställning än idag önskvärd, skriver styrelsen.

Läs mer om Allenex.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062