23948sdkhjf

Hallå där Anna Nilsson Vindefjärd…

…Generalsekreterare på Forska Sverige som nu startat en långsiktig fortsättning av samverkansprojektet Agenda för hälsa och välstånd. Vad har hänt sedan rapporten presenterades under våren?


- Vi vet att de 14 förslagen som vi presenterade i rapporten har plockats upp av regeringens samordnare för life science, Anders Lönnberg, och att de används som underlag till forsknings- och innovationspropositionen som ska presenteras nästa år. Vi har ett starkt och evidensbaserat stöd för de argument som läggs fram i rapporten och forskningsministern sade på plats när vi presenterade den att förslagen är viktiga inspel både för den forskningspolitiska propositionen och för arbetet kring life science-strategin.

Vad fick ni för respons från politikerna när ni presenterade förslagen i Almedalen?

- Vi anordnade ett eget event i Almedalen dit vi bjöd in politiker från både regeringen och oppositionspartierna. Eventet blev helt fullsatt och en representant från varje parti som fanns på plats fick lyssna på en presentation av varje förslag och sedan ge grönt eller rött ljus till det. Det var grönt ljus överlag, vilket var mycket positivt.

Hur tog ni fram förslagen?

- Under hösten 2014 hade vi fyra heldagars workshops med medlemmarna i Agenda för hälsa och välstånd. Det var 25 olika aktörer från olika delar av life science-systemet som enades om målområden, prioriterade åtgärder och handlingsplaner. Forska Sverige författade rapporten, baserat på resultaten från workshops och ett mycket omfattande referensmaterial. Under arbetets gång har vi också kvalitetssäkrat materialet med hjälp av experter på särskilda frågor.

Vad gör ni nu?

- Det är viktigt att inte tro att man är klar när man lämnar ifrån sig en rapport utan att istället arbeta för att förslagen verkligen leder till den förändring som Sverige behöver. Inom ramen för samverkansprojektet följer Forska Sverige nu upp regeringens och oppositionens utredningar, propositioner, enskilda initiativ, myndighetsuppdrag med mera som kan relateras till life science. Vi kommer rapportera resultaten en gång om året och det blir ett viktigt underlag för fortsatta samtal med politiska beslutsfattare.

- När vi avslutade ettårsprojektet fanns en efterfrågan från medlemmarna att fortsätta samverka på det sätt vi gjort och vi hade även en efterfrågan från politiskt håll. Därför beslöt vi att göra Agenda för hälsa och välstånd till ett långsiktigt samverkansprojekt, Efter att rapporten presenterades blev fler intresserade och vi beslöt att ta in ett begränsat antal till. Det viktigaste är att ha en bra balans mellan olika typer av aktörer

Vad ska medlemmarna i projektet göra?

- I fredags anordnade vi den första av flera workshops där vi diskuterar förslagen från rapporten och ser över vad aktörerna själva kan bidra med för att uppnå målen. Vi vill med detta visa politikerna att vi förstår att de inte kan göra allting på egen hand. Vi sammanställer nu ett manifest för att visa att vi är beredda att själva ta ett ansvar och vara konstruktiva.

Vad är syftet med samverkansprojektet?

- Det övergripande syftet är att bidra till ökad hälsa och välstånd genom att samverka långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.297