23948sdkhjf

Unikt program för doktorander

Ämnesinriktningen för doktorandprogrammet i Lund är cancerforskning men här står även entreprenörskap och förståelse för klinisk praxis på schemat.

Det är 16 stycken internationellt rekryterade doktorander som under sin studietid, där fokus ligger på cancerforskning, även kommer att skolas i entreprenörskap och förståelse för klinisk praxis. Och nu har EU gett klartecken till att medfinansiera programmet.

1 850 euro per månad och doktorand är summan som EU går in med, berättar Sara Ek, programansvarig och professor i immunteknologi vid LTH, Lunds universitet.

Programmet har utformats i samarbete med sjukvården och ett tiotal life science-företag, bland annat Alligator Bioscience, Cantargia, Merck och Immunova.

- Det yttersta syftet är att ge patienter ett längre och hälsosammare liv genom att främja implementeringen av nya diagnostiska och terapeutiska alternativ, förklarar Sara Ek.

Programmet sträcker sig över flera fakulteter och de internationellt rekryterade doktoranderna kommer att ha handledare från flera olika områden inom cancerforskningen vid Lunds universitet. Doktoranderna kommer kunna gå flera gemensamma kurser, i bland annat entreprenörskap. De kommer också ”skugga” läkare och sjuksköterskor och kunna göra praktik på företag.

- Kontraktet med EU skrivs under våren och till hösten sker utlysningen. Doktoranderna kommer att vara på plats i januari 2018, berättar Sara Ek.

Tanken är att ett gemensamt, brett program kommer leda till mer samarbete mellan lundaforskare liksom ökad samverkan gentemot industri och sjukvård.

- Vi räknar också med att få ut fler innovationer från befintlig forskning.

Programmet drivs i regi av Create Health Translationella Cancer Center vid Lunds Universitet och har beviljats inom ramen för EU 2020 MCSA-COFUND. Programmet, som kallas The translational Cancer Faster Forward doctoral programme – CanFaster – är ett samarbete mellan industri, sjukvård och akademin och syftar till att öka innovationstakten samt den kliniska implementeringen av forskningsresultat inom onkologi. Bakom ansökan står 14 forskare från tre fakulteter.

Create Health Translationella Cancer Center finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och VINNOVA.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094