23948sdkhjf

28 projekt delar på 23 miljoner

När Swelife och Medtech4health delar ut pengar från sin första gemensamma utlysning är elva av 28 projekt från Göteborg.

De två Vinnovafinansierade innovationsprogrammen Swelife och Medtech4health gjorde tillsammans en utlysning, vars ansökningstid gick ut i januari. Temat för utlysningen var Projekt för bättre hälsa, och 144 projekt inom läkemedel, diagnostik, medicinteknik och e-hälsa kände sig kallade att ansöka. Projekten höll över lag så god kvalitet att Swelife beslutade sig för att öka sin del i utlysningen med åtta miljoner kronor.

Nu har beslutet över tilldelningen av pengar kommit och de 28 utvalda projekten har alla minst två samarbetsparter från akademi, hälso- och sjukvård och industri och geografiskt är det Göteborgsområdet som utmärker sig extra, med elva av de beviljade ansökningarna.

En av innovationsmiljonerna som hamnade i Göteborg gick till projektet ”Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom”, som drivs av forskaren Petronella Kettunen och företaget Alzinova, som är inriktat på utveckling av behandling och diagnostik av alzheimer. I projektet vill man förbättra selektionskriterierna för läkemedel mot sjukdomen, något som tidigare djurförsöksmodeller inte gett bra underlag för.

– Detta ger jättespännande möjligheter att tidigt få kännedom om effekter i utvecklingen av nya läkemedelskandidater. Vi sparar då både tid och pengar vid sådan utveckling. Klustret kring Alzinova och Sahlgrenska blir ett nytt kompetenscenter vid läkemedelsutveckling inom alzheimer. Samtidigt får vi djupa kunskaper om vilka effekter antikroppen ALZ-201 kan ha för sjukdomen, säger Alzinovas vd Per Wester i en kommentar.

I maj månad fick projektutlysningens 32 finalister affärsutvecklande coachning enligt Swelifes modell. De beviljade projektpengarna är också villkorade av att de vinnande projekten fått egen medfinansiering på samma belopp som de tilldelas av innovationsprogrammen.

Här är projekten som fick pengar:

Funktionell proteshylsa, Högskolan i Borås, 617 576 kr

Rapa share – realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta bakteriers spridning, 1928 Diagnostics, Göteborg, 1 000 000 kr

Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Göteborg, 700 000 kr

Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 1 000 000 kr

Smart dostjänst – ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering, Mevia, Göteborg, 697 288 kr

Tankestyrd benprotes, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 500 000 kr

Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom, Alzinova, Göteborg, 1 000 000 kr

Patientspecifik käk- och tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling, Yourrad, Kungsbacka, 469 000 kr

Behandling av plack-psoriasis med en topikal plasminogenbindningshämmare – EP0003, Emeriti pharma, Mölndal/Göteborg, 700 000 kr

Utvärdering av det nya anti-trombosläkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell, Cereno scientific, Mölndal/Göteborg, 700 000 kr

Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD, Opatus, Pixbo, 509 000 kr

En ny strategi för läkning av bensår, Instagraft, Linköping, 999 900 kr

Multimodal visualisering av mikrocirkulationen, Linköpings universitet, 995 953 kr

Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi, Linköpings universitet/CNS Nordix, 1 000 000 kr

Precision i behandling av ovariecancer med innovativa zebrafisk-patient-tumör-xenograft-system, Bioreperia, Linköping, 995 000 kr

Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment, Lunds universitet, 800 000 kr

Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter, Syntach, Lund, 1 000 000 kr

Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom – effektstudie in vivo, Neurovive pharmaceutical, Lund, 907 482 kr

Virtuell biopsi med med MRI, CR Development, Lund, 999 950 kr

Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi, Skånes universitetssjukhus, Malmö, 201 350 kr

Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar, Karolinska institutet, Stockholm, 964 302 kr

In vivo effect of novel antibody prototype in immuno-oncology, Genagon therapeutics, Stockholm, 1 000 000 kr

Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit, Vacara, Stockholm, 1 000 000 kr

Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro – en ny behandling för akut pulmonell hypertension, Attgeno, Stockholm, 1 000 000 kr

Preparations for phase II clinical studies of the Fractalkine receptor antagonist KAN0567 in pediatric cancer, Kancera, Stockholm, 1 000 000 kr

Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA, Olink bioscience, Uppsala, 1 000 000 kr

System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård, Neosense technologies, Kista, 379 500 kr

Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi, Umeå universitet, Umeå, 900 000 kr

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109