23948sdkhjf

Möjligt att skriva ut naloxon

Det finns möjlighet till förskrivning av naloxon, konstaterar Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Men inte till tredje part, utan direkt till personer i riskzonen för överdos.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket fick uppdraget att analysera möjligheterna för hur man ska kunna tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården. I dag presenterades rapporten.

Naloxon har förespråkats som en skadereducerande åtgärd för personer som riskerar att ta en överdos. Läkemedlet, som kan häva effekten av en överdos av opioider, skulle kunna rädda liv, om det fanns tillgängligt i miljöer där överdoser sker, exempelvis bland missbrukare och yrkesaktiva som kommer i kontakt med överdoser, men inte tillhör gruppen vårdpersonal.

Sedan tidigare har Läkemedelsverkets hållning varit att den svenska lagstiftningen inte tillåter att naloxon hanteras av tredje person. Den nya rapporten befäster den uppfattningen.

– Att dela ut läkemedlet naloxon direkt till andra än patienterna, så kallad tredjepartsförskrivning, är inte förenligt med dagens regelverk. Vi ser nu över vilka regeländringar och utbildningsinsatser som behövs, säger Socialstyrelsens chefsjurist Pär Ödman i en kommentar till rapporten.

Möjligheten som myndigheterna ser är att naloxon kan skrivas ut direkt till personer som befinner sig i riskzonen för att ta en överdos. Sedan 17 maj finns en färdigfylld spruta på den svenska marknaden, godkänd för användning utanför hälso- och sjukvården.

– En läkare kan skriva ut det godkända läkemedlet naloxon direkt till personer som använder opioider och som riskerar att drabbas av överdos. Detta möjliggörs bland annat genom Socialstyrelsens föreskrifter om egenvård – insatser som en individ kan vidta för att behandla sig själv. När en patient, som i dessa fall, behöver praktisk hjälp med att utföra egenvården, ska läkaren samråda med den som ska hjälpa patienten. Det kan exempelvis vara en närstående, säger Pär Ödman.

En viktig del i förskrivningen är att personer runt brukaren faktiskt vet hur man känner igen och agerar i händelse av en överdos.

– Det är viktigt att patienten, och eventuella närstående eller vänner, får utbildning av läkaren i hur de känner igen tecken på opioidorsakad överdos och hur sprutan används. Annars riskerar naloxonet att utgöra en falsk trygghet, säger Ingela Hägglund, enhetschef på Läkemedelsverket.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ser ökad tillgång till läkemedlet naloxon som ett viktigt verktyg för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Ännu finns ingen nässprej med naloxon för den svenska marknaden, men en ansökan för en sådan produkt behandlas just nu på EU-nivå.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078