23948sdkhjf

Spago tar in pengar

Det Lundabaserade nanomedicinbolaget genomför företrädesemission inför kliniska studier.

Inför kommande kliniska studier har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission som initialt tillför bolaget närmare 49 miljoner kronor och ytterligare 39 miljoner vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnader för den initiala emissionen uppgår till cirka 3,9 miljoner kronor, varav 800 000 kronor utgör ersättning för garantiåtaganden.

– Vi går nu mot studier i människa med Spagopix och accelererar Tumorad-projektet mot preklinisk proof of concept. Vi tar dessa steg baserat på starka resultat i projekten, men även mot bakgrund av väletablerad vetenskap och en attraktiv kommersiell framtida marknad”, säger Mats Hansen, vd Spago Nanomedical i ett pressmeddelande.

Efter de framsteg bolaget gjort med produktion och slutförande av en produktkandidat inom Spagopix-projektet genomför de nu en företrädesemission i två steg för att finansiera den inledande kliniska utvecklingen av produktkandidaten. Utöver detta kommer bolaget att snabba på utvecklingen av dess andra projekt, Tumorad.

Den initiala delen av emissionen kommer främst att finansiera tillverkning av materialet i enlighet med de krav som ställs för att ge det till människa, det vill säga i enlighet med Good Manufacturing Practice, GMP, samt att erhålla myndighetsgodkännande och inkludera de första patienterna i studien.

– Vår produktkandidat inom Spagopix-projektet har i pilotstudier visat bra effekt avseende förmågan att selektivt ansamlas i tumörer för att ge stark kontrast vid MR-undersökning samt en god säkerhetsprofil. Vi har genomfört en produktionskampanj som dels genererat material till det pågående regulatoriska prekliniska programmet, dels gjort oss väl förberedda för teknologiöverföring till en industriell kontraktstillverkare. Med dessa framsteg har vi avsevärt reducerat risken i Spagopix-projektet och på allvar kunnat inleda förberedelserna för de första kliniska studierna, kommenterar vd Mats Hansen.

Spago Nanomedical bildades 2007 som ett dotterbolag till Accelerator Nordic för att vidareutveckla en uppfinning från Linköpings universitet. Man utvecklar nanomaterial för diagnostik samt behandling av cancer och bolaget inriktar sig i dag på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spagopix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolaget handlas på Aktietorget.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094