23948sdkhjf

"Behöver vara enklare för patienter att hitta till lämpliga studier"

Jonas Venge och Ida Solvang båda Site Relationship and Excellence Partner på Pfizer kommenterar SwedenBios förslag om att möjliggöra för fler kliniska prövningar i Sverige.

Vad ligger bakom förslaget?

– Företagens ansökningar till Läkemedelsverket om att starta kliniska läkemedelsprövningar har de senaste åren sjunkit dramatiskt. Den här trenden måste vändas och därför har SwedenBIO tagit fram en rad åtgärdsförslag för att Sverige ska få en ökad attraktivitet.

Varför är frågan viktig för Pfizer?

– För forskande läkemedelsföretag är det viktigt att regeringen prioriterar åtgärder för att behålla och attrahera investeringar inom medicinsk forskning. Pfizer är ett av de företag som investerar mest i forskning och utveckling globalt och det skapar möjligheter för Sverige. En vård och medicinsk forskning i absolut framkant är avgörande för beslut om var företag väljer att genomföra studier. Kliniska prövningar bidrar till att främja svensk medicinsk forskning och innovation. Det innebär att patienter i Sverige kan få tillgång till nya behandlingsmetoder som kan rädda liv, samtidigt som forskare och sjukvården alltid har erfarenhet av de senaste behandlingsmetoderna.

 Vilka ändringar vill ni se?

– Bättre samverkan mellan alla aktörer, väl insatta resurser samt fungerande infrastruktur vid ansökningsprocesser och studieförfrågningar ökar möjligheten för fler kliniska prövningar i Sverige.

Vi vill också se initiativ/resurser som underlättar för kliniker att bedriva forskning. Exempel på det kan vara en pool med forskningsköterskor, ifrån vilken kliniker kan hyra in kunnig personal. Det kan också vara initiativ för att underlätta för patienter att vara med i läkemedelsstudier genom att synliggöra det som faktiskt pågår. Det behöver vara enklare för patienter att hitta till lämpliga studier.

Här hittar du SwedenBios tredje förlag.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109